|Zajímavosti|Aktuální vydání|Rozšířené menu

Analýzy

Roboti a nová průmyslová revoluce
Roboti se už stali neodmyslitelnou součástí dnes probíhající další průmyslové revoluce, které jsme nyní svědky, jsou klíčovými prvky automatizačních procesů v rámci trendu označovaného jako Průmysl 4.0. Ale jaký další vývoj můžeme očekávat v příštích letech?
Trh průmyslových robotů zaznamenává rekord
V roce 2015 překročil počet průmyslových robotů prodaných po celém světě poprvé číslo 240 000 a výrazně se tak přiblížil čtvrtmilionové hranici. Tato hodnota odpovídá globálnímu meziročnímu nárůstu 8 %. Největší poptávka byla opět zaznamenána v automobilovém průmyslu, ale roboty se dynamicky plní i další průmyslová odvětví, v nichž nacházejí automatizované výrobní systémy stále širší uplatnění.
Robotic Journal