|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Autonomní robot řeší dopravu materiálu ve výrobě robotů

ročník 2016 / číslo 01
Chytré továrny budoucnosti se budou potýkat s koncepty a standardy, které definuje Průmysl 4.0. Výrobci robotů se stále více setkávají s požadavky na větší flexibilitu a schopnosti spolupráce robota a člověka.

Společnost KUKA nasadila do skutečných aplikací prvního sériově vyráběného robota LBR iiwa pro přímou spolupráci s člověkem. Pružnost výroby ale lze posunout dále, roboty se musí stát pohyblivější a mít schopnost obsluhovat několik pracovišť. Standardní řešení pomocí lineárních os nemusí být vždy použitelné, proto se společnost KUKA rozhodla využít výhod multisměrových platforem KUKA Omnimove a na jejich základě postavila produkt KMR iiwa, který robotům přináší skutečnou volnost pohybu.

Ve výrobním závodě v Augsburgu nasadila společnost KUKA do provozu mobilního robota KMR iiwa, který zajišťuje automatickou dodávku materiálu pro montáž zápěstí pro roboty řady KR Quantec. Název robota je zkratkou pro KUKA Mobile Robotics inteligent industrial working assistant, který zahrnuje autonomní platformu a průmyslový robot LBR iiwa. Tyto aplikace jsou už v ostrém provozu také v ČR.

Mobilní robotika

Cílem, který si KUKA vytkla pro modernizaci logistických procesů ve vlastním výrobním závodě v Augsburgu, byly roboty namontované na autonomních mobilních platformách, pohybující se nezávisle na sobě v prostředí výrobních hal a dopravující díly podle potřeb flexibilních výrobních linek.

Na nové, asi 140 m dlouhé výrobní lince, která byla postavena s vysokým stupněm automatizace, jsou dodávky montážního materiálu JIS (Just-in-Sequence) důležitou složkou. Pro tento účel byla vyvinuta celá řada řešení od ručně přemístitelných lehkých robotů až po zcela autonomní systémy. Tím byly zajištěny dva klíčové aspekty: maximální optimalizace nákladů a zároveň se díky zpřesnění logistických cest dosáhlo dokonalé souhry možností logistiky a potřeb výroby.

Dodavatel dodá jednotlivé boxy do příslušného místa v centrálním skladu materiálu. Robot KMR iiwa v pravidelných intervalech pomocí své citlivosti kontroluje jednotlivé police a doplňuje boxy, orientuje je proti čtečce, kde jsou identifikovány pomocí QR kódů. Tím jsou jim přiřazeny definované pozice. Autonomní platforma se samostatně a nezávisle naviguje v prostoru výrobní haly a dodává je dle aktuální potřeby do jednotlivých pracovních buněk.

Integrovaný systém KUKA NavigationSolution v kombinaci s bezpečnostními laserovými skenery umožňuje mobilnímu robotu včasnou detekci překážek v jeho trase a tak zajišťuje jeho bezpečný pohyb v prostoru výrobních linek. Podstatnou charakteristikou KMR iiwa je tedy jeho schopnost sdílet společné cesty s lidmi a dalšími logistickými manipulátory. Díky použitému technickému řešení není nutná žádná zvláštní ochrana nebo dodatečné úpravy tras.

Robot přebírá hlavně úkoly, které jsou monotónní a pro lidi ergonomicky obtížné. Pokud jde o logistické úkoly, potenciální možnosti nasazení KMR iiwa nejsou zdaleka vyčerpané, např. obsluha různých obráběcích strojů je snadno řešitelná díky možnosti přímé spolupráce s jedním nebo více lidskými kolegy v rozděleném nebo sdíleném pracovním prostoru.

Flexibilního asistenta je možné nasadit kdekoli

V KMR iiwa zkombinoval výrobce silné stránky citlivého robotu LBR iiwa a mobilní a autonomní platformy. Ve výrobním závodě v Augsburgu jsou tyto roboty použity jako nezávislí a přemístitelní výrobní asistenti bez omezení okolním prostředím - což je ideální základ pro splnění požadavků Průmysl 4.0. Flexibilita je základním předpokladem pro všestranné a adaptivní výrobní prostředky zítřka. Díky speciálně vyvinutým kolům Mecanum se platforma KMR iiwa může pohybovat v jakémkoliv směru od výchozího bodu. Robot a platforma jsou řízeny řídicím systémem KUKA Sunrise, který je schopen pracovat s více kinematickými systémy, což obsluze značně zjednodušuje ovládání a nasazení v praktických aplikacích. Dodatečné skenery okolního prostředí dávají platformě možnost reagovat na překážky v prostoru trasy. Lithium-iontové akumulátory zajišťují dodávku energie nejen platformě, ale také robotu. V kombinaci s navigačním softwarem SLAM se KMR iiwa pohybuje bezpečně, zcela autonomně a bez kabelů. Systém je modulární konstrukce a může být rozšířen o další hardware pro různé aplikace.

Radek Velebil

Možnosti nasazení KMR iiwa nejsou zdaleka vyčerpané, např. obsluha obráběcích strojů je snadno řešitelná díky možnosti spolupráce s lidmi v rozděleném nebo sdíleném pracovním prostoru

Foto: KUKA
Obr.1: V blízké budoucnosti se roboty stanou mobilními a autonomními - KUKA stanovila směr vývoje výrobních linek
Obr.2: KMR iiwa využívá své schopnosti hmatu pro kontrolu jednotlivých polic, kam dodává boxy s materiálem
Obr.3: Robot dodává automaticky výrobní materiál pro montáž zápěstí robotu KR Quantec
Robotic journal