|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Dostupné systémy prostorového robotického vidění

ročník 2016/číslo 01
Mono3D je vysoce efektivní řešení k přesné detekci pozice v trojrozměrném prostoru
Úlohy „pick-and-place“ (vyzvednutí a umístění), prováděné s pomocí robotů vyžadují řešení pro přesné určení polohy a bezpečné umístění jednotlivých součástí.

Běžné 2D systémy pro zpracování obrazu nejsou schopné dodávat přesné prostorové souřadnice, proto firma Isra Vision nabízí mono systémy, které disponují vysoce účinným krokem do třetího rozměru s jedinou kamerou.

Senzorové systémy Mono2,5D a Mono3D umožňují určení polohy obrobku nejen v rovině, ale i jeho postavení na výšku, a dokonce - v závislosti na provedení - i ve čtyřech, resp. i všech šesti stupních volnosti trojrozměrného objektu. Snadno instalovatelná čidla, která jsou součástí portfolia Touch & Automate, jsou nyní k dispozici i jako "chytrá", tj. s vestavěnou inteligencí.

Oba systémy jsou podle výrobce optimalizovány s nejnižšími myslitelnými provozními náklady. Jejich úsporné konstrukce bylo dosaženo integrací fotoaparátu a LED osvětlení do jednoho prostoru. Díky kompaktnímu designu jsou senzory pro depaletizaci dílů přizpůsobitelnější danému prostředí.

V nové verzi a jako část systémové architektury Touch & Automatizace získají produkty řady Mono další výhodu prostřednictvím vestavěné inteligence: Uživatelé už nebudou potřebovat k úpravě nastavení a ovládání systému počítač. To šetří čas a urychluje montáž přímo na lince. Vestavěné PC je přístupné prostřednictvím přehledně navrženého grafického uživatelského rozhraní.

S pomocí pouhé jedné kamery může nový systém stanovit všech 6 stupňů volnosti objektu, a to i když je v pohybu

Senzory mohou být provozovány ve stacionární poloze nebo namontovány na ramenu robota. Jejich štíhlá konstrukce umožňuje snadnou integraci i do dosavadního výrobního prostředí, kde je k dispozici jen minimální prostor. Robustní senzor duo je kompatibilní se všemi standardními typy robotů a podporuje hlavní průmyslová rozhraní, takže je možné začlenění do nadřazených systémových architektur.

Ve srovnání s jinými možnostmi řešení nemá systém Mono2,5D žádné zvláštní nároky ani těžkopádný balast. Je speciálně optimalizovaný pro vysoce přesné, účinné a nákladově efektivní určování polohy a umístění částí. Tento snímač je nejefektivnější řešení pro paletizaci a depaletizaci, k nakládce a vykládce, pro uchopení a umístění a mnoho dalších úkolů robotického vidění. Aby bylo možné spolehlivě vybrat z volně uspořádaných částí - např. ve stojanu - je vyžadována schopnost přesně detekovat polohy objektů v trojrozměrném prostoru. S pomocí pouhé jedné kamery může nový systém stanovit všech 6 stupňů volnosti objektu, a to i když je v pohybu. Všechna řešení robotického vidění musí spolehlivě zjistit polohu a orientaci části tří prvků, jako jsou díry, hrany nebo rohy. Tím je zajištěn maximální rozsah flexibility u částí, které mohou být detekovány. Systémem Mono3D může být pokryto měření objemů od několika mm³ do několika m³, protože jej lze použít také v kolaborativní senzorové síti.Petr Kostolník
Mono3D je vysoce efektivní řešení k přesné detekci pozice v trojrozměrném prostoru
Robotic journal