|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Hi-tech spolupráce už funguje i v Česku

ročník 2016 / číslo 01
Od jara letošního roku mají pracovníci jabloneckého závodu společnosti ABB nového kolegu: je jím robot YuMi, který pomáhá montovat zásuvky, jež tamní továrna na výrobky nízkého napětí vyrábí nejen pro český, ale i evropský trh.

Se svými dvěma rameny připomínajícími lidské ruce vypadá robotek YuMi částečně jako člověk. To byl ostatně i záměr jeho tvůrců, kteří pro design a parametry robota, jehož posláním je být přátelský k lidem a pomáhat jim při rutinní práci, zvolili podobu, která má evokovat sympatickou bytost. A to se jim také podařilo - už robot Frida, který byl předchůdcem a vzorem YuMiho, získal prestižní ocenění Red Dot za design.

YuMi, nazvaný podle zkratky slov You and Me, tedy ty a já, otevírá i pro české podniky příležitost zvýšit jejich produktivitu

YuMi, charakterizovaný výrobcem jako první robot na světě, který skutečně dokáže spolupracovat s lidmi, pracuje v jablonecké továrně na montáži malých součástí, tedy operace, označované v běžné lidové hantýrce jako „děsná piplačka“. Jde o umísťování titěrných konstrukčních prvků na správné místo, což YuMi díky svým senzorům a šikovným robotickým rukám pracujícím s mimořádnou přesností zvládá mnohem lépe než jeho lidští kolegové. Po osazení příslušných částí vrací polotovar do péče pracovníkovi sedícímu naproti němu k dokončení zbývajících montážních operací. Díky důsledně bezpečné konstrukci zaručuje tento kooperativní robot se dvěma pažemi při spolupráci s lidmi naprostou bezpečnost pro své okolí a přesným opakováním úkonů zvyšuje úroveň výroby v závodě a její efektivitu.

Jeho nasazení v jablonecké továrně ABB je zároveň pilotním projektem, který ověřuje možnosti vzájemné přímé spolupráce lidí a robotů v běžné praxi výrobního procesu. ČR se tak dostala mezi několik málo zemí, kde takovéto projekty budoucí podoby tovární výroby již fungují.

„Toto robotické řešení vnáší do montážního postupu jedinečné výhody, mezi něž patří vyšší efektivita, kvalita, bezpečnost a kvalitnější ergonomie pracoviště. Ve spolupráci s lidmi je YuMi pro náš závod, díky svým vlastnostem, dokonalým řešením pro montáž malých součástí,“ uvedla Tanja Vainio, nová generální ředitelka ABB ČR, která se zasloužila o nasazení robotka do výroby u nás.

Diagnostika, která umožňuje během výroby robota monitorovat, zvyšuje nejen efektivitu robota a jeho životnost, ale snižuje také náklady na servis. Díky této diagnostické technologii je obvyklý reaktivní způsob údržby nahrazován prediktivní, proaktivní údržbou a okamžitou servisní podporou. Jde tedy o poměrně zásadní změnu oproti stavu před nástupem internetu věcí, služeb a lidí, kdy údržba průmyslových robotů probíhala podle předem daného rozvrhu. 


Josef Vališka

Spolupráce s robotickým kolegou v praxi

Pracoviště tvoří robot YuMi, operátor, přípravky se senzory, dopravníky, vibrační podavače a systém rozplétání pružin. Celý proces začíná operátor, který před robota položí dvě víčka zásuvky a dvě krytky dětské pojistky. YuMi uchopí přísavkami pojistky, které založí do připravených víček zásuvky. V dalším kroku vyjme připravené pružinky ze zásobníku (pro každou zásuvku dva kusy) a vloží je do prostoru mezi dětskou pojistkou a víčkem zásuvky. V závěrečné fázi uchopí pomocí vakuových přísavek krytky pojistky a položí je na víčko zásuvky již opatřené dětskou pojistkou a pružinkami. Operaci dokončí zatlačením krytky do víčka zásuvky. Operátor (který kromě manipulace odpovídá za dohled nad celou montáží) pak už jen opatří víčko šroubkem a zkompletovanou zásuvku odešle k balení.


Foto: Josef Vališka
YuMi pracuje v závodě ABB s.r.o., Elektro-Praga společně s lidmi na výrobní lince pro montáž elektrických zásuvek
YuMi pracuje v závodě ABB s.r.o., Elektro-Praga společně s lidmi na výrobní lince pro montáž elektrických zásuvek
Robotic journal