|Aktuality|Zajímavosti|Menu

iGo neo: Interaktivní souhra člověka a stroje

ročník 2016 / číslo 01
Poprvé bylo oficiálně předvedeno nasazení sériové robotiky do intralogistiky v březnu letošního roku na specializovaném veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu. Společnost Still, dodavatel komplexního intralogistického řešení zde představil novinku iGo neo CX 20, která spolupracuje s obsluhou.

Still jako první výrobce vysokozdvižných vozíků zavedl sériovou robotiku do intralogistiky, za což obdržel na veletrhu LogiMAT ocenění „Nejlepší produkt“ v kategorii „vychystávací, dopravní, zvedací a skladovací technika“.

Autonomní vozík iGo neo CX 20 automaticky následuje obsluhu, která se může plně soustředit na vychystávání. Inteligentní vozík tak spolupracuje s obsluhou jako týmový kolega. Toto řešení zajistí časovou úsporu až 30 % při značně vyšším počtu vychystávaného zboží, protože obsluha nemusí nastupovat a vystupovat z vozíku, ale vozík jde autonomně za ní.

Inteligentní autonomní vozík iGo neo CX 20 zajistí časovou úsporu až 30 % při značně vyšším počtu vychystávaného zboží

Základem řešení iGo neo CX 20 je upravený vozík o nosnosti dvou tun s kognitivními vlastnostmi, který se uzpůsobí pracovnímu tempu obsluhy, přitom si udržuje bezpečnostní odstup, aby se obsluha mohla volně pohybovat kolem něj. Inteligentní vozík se zapojí nezávisle do toku materiálů ve skladovém prostoru. Na křižovatkách dodržuje pravidla silničního provozu a pokynů obsluhy. Tak byla poprvé realizovaná bezpečná dopravní situace autonomních a konvenčních vozíků. Tato interaktivní souhra člověka a stroje je možná díky integrovanému systému Motion Tracking System. Senzor systému monitoruje permanentně okolí v režimu 360°. Vzhledem k laserově chráněné detekci okolí může iGo vnímat celou topologii skladu a kromě regálů či překážek rozeznávat osoby i vlastního parťáka. Detekuje záměr obsluhy a zajišťuje s ním interakci.

Na přední straně vozíku ve spodní části je integrované ochranné zařízení (PSA), které zajišťuje ochranu osob v okolí vozíku. Panoramatická detekce 180° integrovaného laseru zas zajišťuje prediktivní jízdu i včasnou detekci a inteligentní odhadnutí překážek s uzpůsobeným a pozvolným stylem jízdy. Nemůže tak dojít k poškození zboží na vozíku, které by se mohlo převrátit při prudkém brzdění. Skenery zařízení snímají 84 000 krát za sekundu okolní situaci a integrovaný počítač vyhodnocuje topologii skladu v reálném čase. Vozík disponuje také určitým druhem krátkodobé paměti, pomocí níž si zapamatuje, kolem kterých překážek projel, přitom rozlišuje mezi statickými a dynamickými překážkami. Autonomní jízdu, s minimální vzdáleností 50 cm od regálů, zvládá vozík bez jakéhokoli nastavení či externího dálkového řízení. Obsluha jej aktivuje pouhým stiskem tlačítka. V případě, že se musí projet delší trasa, může obsluha tlačítkem navolit manuální režim a převzít kontrolu nad vozíkem. Po přijetí do další regálové uličky stačí obsluze stiskem tlačítka navolit opět autonomní režim.

Na zařízení umístěný optický signál udává svým vizuálním pulsováním aktuální pracovní režim. Díky tomuto uživatelskému rozhraní je možné autonomního pomocníka používat bez omezení, ať jazykového nebo kulturního a bez předchozího dlouhého školení. Pohon vozíku zajišťuje standardní baterie, ale lze využívat i lithium-iontové technologie s delší výdrží.

Flexibilní iGo neo CX 20 s obrysem pouhých 80 cm je ideální asistenční systém pro efektivní vychystávání v každém vnitropodnikovém prostředí. Je optimálně uzpůsoben pro vychystávání např. v maloobchodech, skladech náhradních dílů nebo i v online obchodech. Nehraje přitom roli, zda se vychystává doprava, doleva nebo oboustranně. Tento autonomní vychystávací parťák v odolném designu je k dostání již od července letošního roku.


Petr Kostolník
Foto: Still
Obr 2: iGo neo CX 20 rozpozná nejen prázdné police regálů, ale také příčné trasy, které samostatně překříží až po potvrzení obsluhy, že je cesta volná
Obr 3: Vozík překážky objede, nebo pokud zcela blokují cestu, zastaví
Robotic journal