|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Japonská robotika na MSV 2016

ročník 2016 / číslo 01
V rámci letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu proběhne také Konference o japonské robotice a IoT, kterou pořádá agentura JETRO. Informace o ní, a vývoji v oblasti česko-japonské spolupráce ve sféře průmyslové automatizace a robotiky nám poskytl pan Tadaši Murakami, generální ředitel pražské kanceláře JETRO.

Japonsko je známé svými výzkumy v oblasti pokročilé robotiky v obou hlavních sektorech - průmyslové i servisní robotiky. Mohl byste přiblížit nejnovější trendy v Japonsku, které se nyní profilují v této oblasti?

Očekáváme, že trh robotů v Japonsku se rozšíří z 600 mld. jenů (4,4 mld. eur) v roce 2015 na 2400 mld. jenů (17 mld. eur) v roce 2020. Japonský výzkumný institut očekává v roce 2020 následující vývoj robotického trhu: podíl průmyslových robotů pro výrobu by měl činit 750 mld. jenů (5,5 mld. eur), servisní roboty/asistenční obleky budou představovat 7000 milionů jenů (51,8 mil. eur), a dalších 250 miliard jenů (1,8 mld. eur) by mělo připadnout na úklidové roboty.

Téma Průmyslu 4.0 se stává celosvětovým programem, jaké možnosti vzájemné spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou - pokud jde o firmy, instituce, organizace atd. - se nabízejí v této oblasti? A jak může JETRO pomoci podpořit vzájemnou spolupráci mezi našimi zeměmi?

Víme, že mnoho japonských průmyslových robotů je prodáváno v České republice, a japonské firmy tento trh znají. Pokud by začaly uvažovat o výzkumných a vývojových střediscích pro získání lepší pozice na evropském trhu, vědí, že ČR je nejlepší volbou.

Součástí Průmyslu 4.0 je také internet věcí (IoT), kde japonské firmy dosáhly pozoruhodných úspěchů v oblasti konektivity průmyslových zařízení. Ale japonská ekonomika a její struktura, zaměřená na maximální efektivitu je přece jen odlišná od současné úrovně českého prostředí a infrastruktury. Jsou tyto japonské zkušenosti využitelné i pro český průmysl?

Někteří japonští výrobci začali vytvářet projekty digitálních továren a instalovat multiprodukční systémy. V České republice už tento trend někteří z výrobců nastolují na průmyslové úrovni.

  
Brněnský veletrh považujeme za významnou akci v oboru a účastní se jej japonští velcí hráči na poli průmyslové automatizace

Během MSV se bude konat velice zajímavá akce pořádaná JETRO - Konference o japonské robotice, IoT a Průmyslu 4.0. Mohl byste přiblížit podrobněji témata konference, lektory apod.?

Rádi bychom české publikum seznámili s nejnovějšími technologiemi japonských výrobců, japonským IoT a robotickým trhem. Doufám, že některé z českých firem získají dobré kontakty na japonské společnosti a posílí tak širší vztahy mezi japonskou a českou ekonomikou v tomto směru v budoucnu. Pozvali jsme proto kolegy z londýnské kanceláře JETRO, aby představili japonský robotický a IoT trh. Prvotním cílem je prezentovat firmy a představit možnosti investic v Japonsku, ale samozřejmě chceme i podpořit možnosti budoucího propojení a spolupráce mezi českými a japonskými firmami v této oblasti. Ředitel londýnské kanceláře JETRO Šotaro Inoue seznámí s Japonskou iniciativou IoT, aktivity japonských robotických a strojírenských firem na českém trhu představí zase vrcholní manažeři českých poboček společností, jako jsou Mitshubishi Electric, Fanuc, Yaskawa nebo DMG MORI.

Jde o první akci organizovaná JETRO v oblasti robotiky a Internetu věcí?

Ne, první byla konference zaměřená na téma Průmysl 4.0 v dubnu letošního roku, na které jsme spolupracovali s německou-českou obchodní komorou, japonskou obchodní komorou a CzechInvestem.

V ČR působí celkem na 230 japonských firem, mezi kterými je 98 japonských výrobců, kteří zde mají výrobní závody. Na 80 % z těchto výrobců je z automobilového průmyslu, kde je robotizace velmi důležitá, a polovina těchto firem je napojena na německé výrobce. Právě Německo je významným odběratelem průmyslových robotů a propojení s Průmyslem 4.0 má nyní zvláštní význam. ČR je velmi úzce propojená s německou ekonomikou a česká vláda už oznámila akční plán pro Průmysl 4.0. Proto nás samozřejmě zajímá, co se v Česku v této oblasti děje, protože to bude mít zásadní význam pro český průmysl i aktivity japonských firem zde. Naší snahou je podněcovat širší zájem českých firem o aktivity na japonském trhu, stejně jako přivádět japonské firmy do Česka a podporovat tak rozvoj obousměrné ekonomické spolupráce. V budoucnu by měly následovat i další akce, s cílem posunout tuto spolupráci a kontakty na ještě komplexnější úroveň.

Co spolupráce mezi českou a japonskou akademickou sférou a výzkumem?

Plánujeme zahájit jednání mezi českými univerzitami a některými japonskými výzkumnými institucemi. Z japonského pohledu je nyní velmi široký záběr výzkumných prací zaměřen do oblasti IoT, a studia této problematiky. Bylo by dobré v tomto směru rozvinout spolupráci obou zemí a jejich firem.

JETRO (Japan External TRade Organization) je japonská vládní agentura na podporu obchodu a investic. Má čtyři hlavní úkoly: podporu zahraničních investic do Japonska, podporu japonských investic v zahraničí a podporu obchodu v obou směrech, tj. jak importu, tak exportu (je tedy schopna pomáhat i českým exportérům do Japonska) prostřednictvím svých 80 kanceláří v 60 zemích. JETRO má širokou škálu aktivit a poskytuje řadu služeb. Patří mezi ně mj. vydávání katalogu Japan Trade Directory, internetový program na vyhledávání obchodních partnerů (TTPP - Trade Tie-up Promotion Program), vydávání marketingových komoditních studií o japonském trhu, publikací o standardech a regulačních opatřeních a také provozování středisek na podporu obchodu - Business Support Centers (BSC). Tam mohou zahraniční firmy bezplatně využívat na dobu až tří měsíců vybavenou kancelář a další služby.
Robotic journal