|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Kolaborativní roboty jako pomocníci při výrobě

ročník 2016 / číslo 01
Moderní výrobní metody mohou přispět ke zvyšování stupně automatizace v továrnách, kdy ve středu zájmu již dnes stojí spolupráce mezi lidmi a roboty. Lehké roboty mohou lidem ulehčit neergonomické a monotónní úkoly a pracovat s nimi přímo ve výrobě.

Výrobní podniky musí své metody průběžně upravovat, aby byly stále flexibilnější - mj. i kvůli nepředvídatelným změnám na trhu a kolísavé poptávce. V posledních letech jsou stále silněji konfrontovány i s další výzvou: nedostatkem zkušených kvalifikovaných pracovníků. K povinnostem zaměstnavatelů navíc přibývá i starost o zdravotní stav zaměstnanců - fyzicky náročné činnosti nesmí mít negativní vliv na jejich zdraví.

Plánovatelná budoucnost díky automatizaci

Průmysl 4.0 představuje čtvrtou průmyslovou revoluci a s ní i „továrnu zítřka“, která se vyznačuje rostoucí individualizací produktů. V některých odvětvích musí již nyní vysoký stupeň automatizace dále růst, zatímco ostatní obory budou muset vývoj dohnat. Jednotlivé díly a komponenty budou stále více propojeny se stroji a dalšími zařízeními, s nimiž si budou nepřetržitě vyměňovat data. Výroba bude proto flexibilnější a efektivnější, zároveň budou ale procesy složitější. Zvláště významné je to v kontextu demografických změn a nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Pracovní činnosti musí být navrženy tak, aby je bylo možné provádět dlouho a bez ohledu na věk zaměstnance a aby neměly nepříznivý vliv na jeho zdraví. V „továrně zítřka“ je člověk středem inteligentního výrobního systému a technologie by mu měla pomáhat při jeho kognitivním a fyzickém výkonu správnou rovnováhou podpory a podnětů.

Realizace „Průmyslu 4.0“ je teprve na počátku a vzhledem k rozdílným požadavkům na průmyslovou výrobu je nutné se co nejdříve vypořádat s různými příležitostmi a směry vývoje. Je důležité, aby továrny byly schopné rentabilně vyrábět i menší produktové řady a chápaly rozmanitost jako příležitost. Jedině tak mohou zůstat konkurenceschopné. To platí zejména pro malé a středně velké firmy, které musí konkurovat v globalizovaném světě.

Lehké roboty jako pomocníci při výrobě nejsou jen vizí, v průmyslové výrobě se s nimi už setkáváme

Řešení automatizace, která zbavují zaměstnance monotónních úkolů vyžadujících fyzickou, nikoli intelektuální aktivitu, zvyšují zároveň produktivitu. Flexibilní lehké roboty, které jsou bezpečné, snadno obsluhovatelné a cenově dostupné, umožňují podnikům modernizovat výrobní linky a připravit se na budoucnost. Robotické paže modelů UR3, UR5 a UR10, proto nasazuje mnoho malých a středně velkých firem, které se potýkají s omezeným prostorem, a zatím nemají zkušenosti s využíváním průmyslových robotů.

Od monster ke spolupracovníkům

Roboty Universal Robots podporují např. montážní úlohy, procesy při balení výrobků nebo zakládání a odebírání výrobků u CNC strojů. Ve švýcarské firmě Franke Küchentechnik AG, která hledala řešení pro využití robotů při výrobě kuchyňských dřezů, dnes pomáhají optimalizovat výrobní proces. „Firma je pod neustálým konkurenčním tlakem a optimalizace výrobního procesu, při udržení vysoké kvality a současném snížení nákladů, je důležitým kritériem pro zachování dlouhodobé konkurenční výhody. Universal Robots umožňuje nasazení robotů při úlohách, kdy se lidé a roboty efektivně doplňují, i v oblastech, které nejsou pro klasické robotické systémy řešitelné, nebo by byly jednoduše neefektivní,“ vysvětluje Christoph Henzmann, projektový manažer společnosti Franke.

V tomto kontextu je zřetelná změna image, kterou roboty procházejí: Místo těžkých, hlučných a drahých strojů, které berou lidem práci, jsou dnes lehké roboty vnímány jako pomocníci, kteří práci zpříjemňují, přebírají opakující se úkoly a pomáhají zajistit konkurenceschopnost. „Moji spolupracovníci jsou z robotické paže nadšení. Během několika hodin se ji naučili programovat a používat. Člověk, který dříve obsluhoval jeden CNC stroj, se dnes, aniž by jej to stresovalo, stará hned o několik zároveň. Mimo to se může plně soustředit i na kontrolu kvality,“ říká Anton Fries, generální ředitel německé firmy Fries, dodavatele součástek na vrtání a frézování, v jehož firmě je robot zodpovědný za obsluhu strojů.

Loni byly např. integrovány první roboty UR ve společném provozu továrny VW v německém Salzgitteru. Roboty nasazené bez ochranných klecí zde asistují při výrobě a zbavují zaměstnance ergonomicky nepříznivé práce - pomáhají lidem s manipulací se žhavicími svíčkami při montáži hlavy válců. Také u BMW je cesta k „Průmyslu 4.0“ realizována formou spolupráce lidí s roboty. V americkém závodu Spartanburg pracují od roku 2013 společně s lidmi i 4 roboty UR. Místo ručního upevňování fólie do výplní dveří vykonávají tuto činnost místo lidí a zbavují je tak těžké fyzické práce.

Mezinárodní koncerny jdou rychle kupředu, ale i malé a středně velké firmy si uvědomují jasný trend: Automatizace již neznamená, že jsou pracovní místa nadbytečná, spíše představuje potřebnou podporu při práci, která vede ke zvyšování produktivity a také k rozsáhlému nasazování robotických řešení. Lehké roboty jako pomocníci při výrobě nejsou jen vizí - setkáváme se s nimi už denně v průmyslové výrobě a v příštích letech nás svým dalším vývojem určitě ještě překvapí.

Esben H. Østergaard, Universal Robots
Foto: UR

R.U.R. nového milénia „Univerzální roboti“ se vracejí do země odkud pochází jejich název. Od září 2016 zahájilo v Praze oficiálně provoz nové regionální zastoupení firmy Universal Robots pro oblast Střední a Východní Evropy. Budou odtud řízeny aktivity firmy nejen na českém trhu, ale i v dalších zemích zmíněného regionu. Součástí pražské kanceláře je i moderní školicí středisko.
Robotic journal