|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Nahradí skladníky Amazonu roboti?

ročník 2016 / číslo 01
Ve druhém ročníku soutěže Amazon Picking Challenge, v níž se utkávají roboti v řešení skladových úloh (v daném případě šlo konkrétně o vyzdvihování, ukládání, balení a rozbalování zboží) získal vítězné vavříny (a odměnu 50 000 dolarů) tým Delft. Soutěžilo celkem 16 týmů.

Společnost Amazon investovala zhruba miliardu dolarů do akvizice firmy Kiva Systems a snaží se uplatnit ve svých skladech automatizovaná řešení – k čemuž má napomoci i soutěž, která je obdobou populární DARPA Challenge. Její první ročník se konal loni v Seattlu, letošní, jenž proběhl na jaře v německém Lipsku, byl už mnohem náročnější. Amazon v rámci snahy, aby úkol nebyl snadný, použil při soutěži několik desítek předmětů různých tvarů, velikostí a hmotnosti, přičemž informace o tom, s jakými předměty bude robot manipulovat a v jakém pořadí, dostaly týmy pouze 5 minut předem. Pro robota to tak znamenalo zvolit pro každý předmět jiný přístup. Úkolem bylo předměty vyzdvihnout a zabalit a pak také rozbalit a uložit do skladových pozic, přičemž byly odečítány body za chybné umístění předmětu, jeho upuštění z výšky vyšší než jedna stopa nebo poškození.

Současní roboti zvládnou manipulovat jen s asi polovinou sortimentu

Ve skladování si v prvním soutěžním dnu vedl nejlépe robot týmu Delft, který se druhý den podělil o 1. a 2. místo se soutěžním týmem PFN. Při manipulaci byl robot Delft nejlepší a nejrychlejší, využíval pro svou práci jednoduchou ruku s podtlakovou přísavkou a dvěma prsty, což však stačilo na to, aby mohl uchopit jakýkoliv předložený předmět. Dokázal si tak poradit daleko šikovněji než již nasazené systémy, které už dlouho dokážou balit různé produkty, ale nepotřebují být tak inteligentní, neboť většinou pracují na lince s jedním nebo jen několika tvary. Na rozdíl od nich se robot Delft musel sám přizpůsobit a využít svou prostorovou kameru k identifikaci objektů, jejich velikosti a umístění, což více odpovídá požadavkům, které jsou na něj kladeny (práce ve skladu, kde bude manipulovat s velkým množstvím různých předmětů, zatímco např. na výrobní lince jde zpravidla o jeden či málo typů přesně definovaných objektů).

Zástupci firmy Amazon plánují širší využití robotů ve svých službách, i když zatím nepředpokládají kompletní nahrazení lidských pracovníků, neboť současní roboti zvládnou manipulovat jen s asi polovinou prodávaného sortimentu. Dlouhodobým cílem je ale využívat pouze roboty, kteří budou schopni se sami učit a své znalosti si předávat.

Robotic journal