|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Polohování pacientů s milimetrovou přesností

ročník 2016/číslo 01
Společnost BEC používá KUKA roboty pro přesné polohování pacientů zdravotnického zařízení MedAustron particle therapy center.

Při terapii založené na využití vysokoenergetických částic dopadá paprsek s obsahem částic na nádor a likviduje jej. Vzhledem k tomu, že s paprskem lze manipulovat jen velmi omezeným způsobem, je nutno nastavovat do místa jeho působení pacienta, což se v důsledku projevuje tím, že se pro polohování pacientů zavádí do této formy terapie stále větší počet robotizovaných řešení. Prioritou číslo jedna je zde milimetrová přesnost. Společnost Buck Engineering & Consulting GmbH (BEC), se sídlem ve švábském městě Reutlingen, se specializuje na vývoj a výrobu zdravotnických zařízení určených pro manipulaci s pacienty a pro jejich polohování. Pro tyto účely firma vyvinula modulární systém pro polohování pacientů nazvaný exacure. Použití robotů Kuka zde umožnilo velmi přesné nastavování polohy pacienta vůči působení paprsků. Terapie využívající částic je zvláště vhodná v případech mozkových nebo míšních nádorů, protože chirurgická řešení jsou zde komplikovaná a skrývají v sobě značný stupeň rizika.

Pro polohování pacientů při terapii se zavádí stále větší počet robotizovaných řešení

Výrobce BEC použil k sestavení robotizovaného lůžka kinematický systém z výrobního programu společnosti KUKA, určený k montáži na strop. Využití tohoto řešení umožnilo nainstalovat zobrazovací rentgenový systém od společnosti medPhoton přímo na lůžko pacienta s možností lineárního posuvu systému podél lůžka. Díky tomu se zobrazovací systém pohybuje spolu s pacientem, čímž se dále zvyšuje geometrická přesnost. Současně s tím sleduje kamera speciální šablony na spodní straně pacientova lůžka, což umožňuje nastavovat, bez závislosti na potenciální průhyb, polohu lůžka se submilimetrovou přesností. Výsledkem je výrazné zmenšení chyb v geometrickém řetězci, který je tvořený nádorem, zobrazovacím systémem a ozařujícím paprskem, což v důsledku zvyšuje přesnost terapie.

Požadavky kladené na moderní polohovací systémy se neomezují jen na zajištění pohybů pacienta před zdrojem záření, protože se stále zvyšuje důležitost takových faktorů, jako je snadnost použití, objem ošetření, rychlost systému a jeho kompatibilita s ostatními systémy. Stropní montáž polohovacího systému umožnila firmě BEC optimálně využít prostor ošetřovací místnosti a výrazně zvýšit objem poskytovaných ošetření. Díky technologii Kuka, která umožňuje reprodukovatelnost polohy v rozmezí ±0,06 mm, umožňuje nově vyvinutý ošetřovací stůl polohovat pacienty o váze až 300 kg.
Foto: Thomas Kästenbauer

Stropní montáž robotizovaného systému pro polohování umožňuje optimální využití prostoru místnosti
Stropní montáž robotizovaného systému pro polohování umožňuje optimální využití prostoru místnosti
Díky robotizovanému řešení je umožněná milimetrová přesnost nastavení pacienta vůči působení svazku paprsků
Robotic journal