|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Projekt TRESSA: „horolezečtí“ roboti NASA

ročník 2016 / číslo 01
NASA pod názvem TRESSA (což je akronym slov Teamed Robots for Exploration and Science on Steep Areas) vyvinula speciální autonomní roboty určené pro průzkum extrémního terénu přepokládaného u kosmických misí při podmínkách terénního průzkumu planet. Jde jak o solitérního robota, tak skupinu tří autonomních robotů pro zdolávání strmých svahů. A to až do sklonu téměř 90°.
Projekt je unikátní i tím, že roboti mohou fungovat jako skutečný tým: při postupu v extrémních terénních podmínkách vzájemně spolupracují. Dva z robotů, tzv. Anchorbots zůstávají v horní části a podporují při sestupu třetího robota s názvem Cliffbot, upevněného na laně. Ten tak může bezpečně sestoupit i po skále, z níž by se běžný stroj, stejně jako člověk, jehož mají v nebezpečných misích zastoupit, nepochybně zřítil. Anchorboti dynamicky upravují napnutí postrojů, což Cliffbotovi umožňuje pohybovat se vzhůru, dolů nebo napříč svahem. To, co vypadá na první pohled jednoduše, je ale ve skutečnosti mnohem složitější. Anchorboti totiž musí spojit velké množství parametrů napětí poutacího lana potřebných k vyrovnání gravitačních sil s očekáváním požadovaného pohybu Cliffbota. Roboti se také navzájem sledují a vzájemně sdílejí potřebné informace o případných poruchách a potenciálně nebezpečných podmínkách. Terénní zkoušky těchto robotů proběhly v Norsku v rámci projektu AMASE (Arctic Mars Analog Svalbard Expedition) realizovaného programem geologického a astrobiologického průzkumu planet agentury NASA s označením ASTEP (Astrobiology Science and Technology for Exploring Planets). Robotičtí průzkumníci úspěšně zvládli zadané úkoly, mezi nimiž bylo např. i zdolání drsného skalnatého útesu se sklonem 85°.
Robotic journal