|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Sklady budoucnosti se možná už obejdou bez lidí

ročník 2016 / číslo 01
Intralogistika zítřka bude digitálně propojená a ještě více automatizovaná, jsou přesvědčeni manažeři a vývojáři jednoho z hlavních evropských výrobců manipulační techniky. Cílem společnosti Linde Material Handling (Linde MH) ve střednědobém horizontu je nabídnout jednu robotickou verzi vozíku pro každou ze svých hlavních produktových řad.

Příklady robotických technologií a řešení, které lze uplatnit ve skladech a intralogistice, ale jsou i základem pro plnou automatizaci manipulace např. ve výrobních firmách, představila letos společnost Linde MH na své tradiční akci World of Material Handling. V areálu bývalé továrny v německém Offenbachu u Frankfurtu nad Mohanem se pod sloganem „přechod intralogistiky k automatizaci“ prezentovala mj. i plně automatizovaná řešení skladové manipulace v podobě autonomních manipulačních vozíků, paletových zakladačů a logistických vláčků pod označením Linde-MATIC. Vláčky umožňují bez zásahu člověka obsluhovat skladové operace, jsou schopné navigovat se ve skladu zcela autonomně, aniž by potřebovaly další speciální infrastrukturu.

Automatizace krok za krokem

Robotizované vozíky mohou plnit své úkoly nezávisle na pracovní době a při zachování maximální bezpečnosti provozu. V kombinaci s bezdrátovými řídicími moduly LAN (tzv. COMBOXy) zajišťuje dohledový software vozíků komunikaci s rolnovými nebo pásovými dopravníky palet, ovinovacími stroji na palety, přijímá objednávky z podnikového ERP či skladových řídicích systémů (WMS) a převádí je do objednávek přepravy.

Logistickým manažerům nabízí robotické vozíky možnost připojovat je k síti vnitřního materiálového toku postupně, krok za krokem: Kde jsou jednoduché provozní podmínky, mohou vozíky pracovat samostatně bez připojení k síti. V tomto případě jsou dopravní příkazy zadávány přímo přes dotykovou obrazovku vozíku nebo jsou naprogramovány v jeho řídicím počítači. V další fázi již robotické vozíky komunikují prostřednictvím údajů z řídicího Supervisor softwaru a jsou propojeny s periferiemi jednotlivých strojů a zařízení, (ze čteček čárových kódů, senzoru přítomnosti palety na konci válečkového dopravníku apod.). Robotický vysokozdvižný vozík se bude pak řídit sám, zvedne paletu a dopraví ji do požadované lokace, např. do materiálové zásoby výrobního závodu. Ve třetí etapě si Supervisor software vozíků Linde-MATIC může vyměňovat data s firemním softwarem WMS nebo ERP systémem. Počítačová jednotka řídí příchozí objednávky, přiřadí optimalizované trasy pro dopravu do pracovních míst, dostává zpětnou vazbu od vozíků a celkově koordinuje provoz - tak přidává do řízení flotily vozíků inteligenci.

Robotické kvarteto

Loni firma představila své první robotické vozíky: stohovací vysokozdvižný vozík Linde L-MATIC L HP a tahač Linde P-MATIC, které letos doplnil paletový nízkozdvižný vozík Linde T-MATIC, vybavený dlouhými vidlicemi pro transport dvou palet najednou (proto má tento vozík nosnost až 3 t) a stohovací protizátěžový vysokozdvižný vozík Linde L-MATIC AC, který usnadňuje přepravu uzavřených jednotek nákladu. Je předurčen pro vyzvednutí nákladů na předávacích stanicích, které nejsou přístupné zespodu běžnými nákladovými rameny skladových vozíků (např. rolnové kanály). Hmotnost nákladu se může pohybovat až na úrovni 1,2 t.

Stohovací vysokozdvižný vozík L-MATIC L HP má nosnost 1,2 t a maximální rychlost 1,6 m/s, robotický tahač P-MATIC disponuje tažnou kapacitou 5 t, a dosahuje maximální rychlosti 2 m/s. V portfoliu firmy jsou tak k dispozici čtyři robotické modely, které mohou ve skladu pokrýt širokou škálu úkolů. Rodinu aktuálních robotických modelů brzy doplní i retraky a VNA vozíky pro úzké uličky.

V současné době se robotické vozíky používají hlavně při přepravě palet a přívěsů s nákladem. Pokrývají vzdálenosti až do několika set metrů. Zboží se obvykle pohybuje mezi skladem a výrobní zónou, aby se zajistilo zásobování výroby a odvoz výrobků. Vozíky je také možné využít pro převoz zboží do přechodné nebo přípravné sekce surovin poté, co je vyloží z nákladního vozu, nebo pro konsolidaci zásilky různých výrobků před naložením do nákladního vozu. Odběratelé robotických vozíků Linde jsou z oboru automobilového průmyslu a subdodavatelů pro automobilový, chemický a farmaceutický průmysl, strojírenství, potravinářství, stejně jako z řad top logistických poskytovatelů. Počet manipulačních vozíků ve výrobě nebo ve skladu se pohybuje v rozmezí od několika kusů až po flotilu 30 vozíků. Robotizované vozíky jsou obvykle používány spolu s běžnými ručně vedenými manipulačními vozíky, tvořící smíšené flotily, které mezi sebou vzájemně spolupracují, např. při předávání nákladových jednotek.

Inteligentní vybavení ve standardu

Robotické modely vycházejí ze standardních manuálně ovládaných verzí a možností volitelné výbavy, což představuje značnou výhodu pro provozovatele: je prakticky zachována cenová úroveň odpovídající velkosériové produkci vozíků a nemusí se pořizovat drahé speciální stroje na míru ani instalovat speciální zařízení do výrobních a skladových hal. To, co mají verze Linde-MATIC oproti svým standardním bratříčkům navíc, je vybavení navigačním laserovým skenerem LIDAR, předními a zadními bezpečnostními skenery, 3D kamerou nebo plošným laserem, zabudovaným počítačem se 7palcovým LCD displejem, vizuálními a akustickými varovnými indikátory a nouzovým tlačítkem pro zastavení umístěným na obou stranách vozíku. Tyto inovativní funkce umožňují robotickým vozíkům pracovat ve stejném prostředí společně s lidmi a jinými vozidly - případné překážky jsou detekovány v reálném čase a chování vozíku se jim dynamicky přizpůsobí.

Podstatné je, že řešení vyvinuté ve spolupráci s francouzskou firmou Balyo lze integrovat do již vybudovaných skladových systémů a flotil bez nutnosti jejich složité a nákladné rekonstrukce, kterou by jinak vyžadovala takováto modernizace při použití obvyklých technologií, jako jsou např. indukční naváděcí trasy apod. Ve srovnání s tradičními automaticky řízenými vozíky (AGV) nebo automatizovanými manipulačními vozíky s naváděním laserovými odrazkami jsou robotické vozíky Linde „driven by Balyo“ schopny pracovat bez nutné doplňkové infrastruktury, jsou škálovatelně a flexibilně naprogramovatelné do každého nového rozvržení skladu, přičemž využívají existující pevné strukturální prvky, jako jsou zdi, regály nebo sloupy. Při uvedení do konkrétního provozu si vozík prostor „zmapuje“ - naskenuje LIDARem, uloží a následně se při své práci řídí podle těchto map na základě porovnávání obrazu v paměti s realitou. Při změně prostředí (např. rekonfiguraci výrobní linky či skladu) pak stačí opět jen zmapovat aktuální prostorové řešení areálu, v němž vozík operuje a může začít pracovat v nových podmínkách. Toto řešení je úspornější, jednodušší na instalaci a snadno přizpůsobitelné změnám v pracovním prostředí. Doba návratnosti se v závislosti na druhu provozu může pohybovat i v době kratší než jeden rok.

Pro koho je pořízení vozíků přínosem?

Vozíky Linde-MATIC s technologií „driven by Balyo" jsou vhodné pro nejrůznější aplikace ve skladu a v logistice. Mohou být připojeny k systémům pro řízení skladů WMS a ERP systémům. Směřují již k vizi Průmysl 4.0, která předpokládá, že v budoucnu by se stroje z velké části mohly samostatně organizovat a vzájemně mezi sebou komunikovat.

Zavádění robotických skladových řešení stojí za zvážení zejména pro subjekty, jejichž manipulační procesy mají nízkou přidanou hodnotu, pravidelně se opakují a probíhají na delší vzdálenosti. Pokud budou vozíky navíc použity ve dvou- a vícesměnném provozu, budou splněny všechny základní předpoklady pro využití všech jejich výhod, např. zprůhlednění logistických procesů a s tím spojené zvýšení produktivity. Další potencionál úspor spočívá v optimalizaci provozních prostředků.

Robotické vozíky L-MATIC jsou nasazeny přímo ve výrobě např. ve francouzské firmě Massily Group specializující se na výrobu různorodých kovových obalů. Jeden z vozíků odebírá palety z dopravníku a převáží je k další procesní jednotce, další převáží palety přes automatické dveře do expedičního skladu, kde je ukládá na sebe do několika vrstev až do výšky 3 m. Fungují v třísměnném provozu a očekávaná návratnost celého řešení je 12 měsíců.

Robotizované vozíky mohou plnit své úkoly nezávisle na pracovní době a při zachování maximální bezpečnosti provozu
1- Robotické průmyslové vozíky jako řešení pro účinnější vnitropodnikové materiálové toky
1- Robotické průmyslové vozíky jako řešení pro účinnější vnitropodnikové materiálové toky
2- Robotické vozíky komunikují prostřednictvím údajů z řídicího Supervisor softwaru a jsou propojeny s periferiemi jednotlivých strojů a zařízení
3- Na ukázce plně automatizovaného provozu zvládají robotické vozíky samostatně obsluhu skladu i výrobní linky
Robotic journal