|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Unikátní bezpečnostní funkce robotů

ročník 2016 / číslo 01
obr.1 - Kompletní řada robotů (TX2-40, TX2-60 a TX2-90) disponuje pracovním dosahem od 400 do 1400 mm
Účastníci veletrhu Automatica měli možnost se seznámit s velmi realistickým funkčním modelem továrny budoucnosti (Smart Factory) v expozici firmy Stäubli. Své kolaborativní schopnosti tam předvedla parta robotů TX2 na vzájemně propojených pracovištích.

Různé roboty řady TX2 předvedly svou kompatibilitu v robotických buňkách v rámci projektu Průmysl 4.0. Na každé buňce byla pak provedena kompletní analýza rizik. Po vyhodnocení nezávislou autoritou mohla být každá z robotických buněk nasazena bez dalších úprav v reálném provozu.

Stäubli tak uvedením robotů s novými bezpečnostními funkcemi v podobě kontrolérů CS9 otevírá novou etapu ve spolupráci robotů s člověkem. Nové modely TX2 disponují samostatnými bezpečnými digitálními enkodéry na všech osách. Jako jediné roboty na trhu splňují všechny jejich komponenty přísná kritéria nejvyšší kategorie bezpečnosti SIL3, PLe. Každý pohyb robotu je monitorován senzory. V reálném čase jsou navíc zaznamenávány souřadnicové polohy všech os, rychlost i zrychlení.

Řada TX2 má konfigurovatelné bezpečné I/O moduly a real-time Ethernet sběrnici, které garantují maximální kompatibilitu i bezpečnost. Nový ovládací panel SP2 se 7" barevnou dotykovou obrazovkou umožňuje snadné kompletní ovládání.

Novinka díky bezpečnostním prvkům Safe speed, Safe stop, Safe zone a Safe tool umožňuje užší a snadnější spolupráci mezi operátorem a robotem.

Proč se firma nevydala cestou typických kolaborativních robotů, ale rozhodla se využívat svých standardních průmyslových robotů, vysvětluje Gerald Vogt, generální manažer Stäubli Robotics: „Nechtěli jsme vyvíjet speciální model pouze pro kolaborativní aplikace. Tyto roboty jsou totiž velmi limitované normami co do nosnosti, rychlosti a dynamiky pohybů, proto jsme raději uzpůsobili naše standardní roboty pro spolupráci s člověkem bez jakýchkoliv kompromisů v jejich výkonnosti. Nyní o nich můžeme mluvit jako o nejrychlejších bezpečných robotech na světě.“


Šestiosé roboty TX2 můžou pracovat ve všech úrovních spolupráce s člověkem, včetně náročných operací s vysokou produktivitou

„Flexibilita robotů získává nový rozměr, i pokud uvážíme realitu současné průmyslové výroby. Životnost standardních robotů Stäubli výrazně převyšuje běžný několikaletý životní cyklus jednotlivých projektů, na jehož konci je nutné výrobu často upravit pro další projekt. Vzhledem i k velmi pozvolnému nástupu kolaborativních aplikací se tak může stát, že řada firem dnes ještě předností těchto robotů nedokáže využít a upřednostní standardní rychlé roboty.

Po pár letech se ale situace může změnit a určitá míra spolupráce robotu s člověkem bude přínosná, pokud ne přímo nutná. To by tedy pro daný podnik znamenalo další investici do pomalých kolaborativních robotů určených výhradně pro tyto aplikace. S roboty Stäubli řady TX2 tyto problémy nenastanou, protože změna je otázkou pouhého přeprogramování. Takže díky svým vlastnostem roboty Stäubli chrání nejen zaměstnance a výrobu, ale i investici uživatele,“ doplňuje Gerald Vogt.

V podobném duchu jako byly předvedeny schopnosti robotů TX2 na Automatice, budou k vidění také v expozici firmy Stäubli na brněnském MSV.


Foto: Stäubli
Autor: Michal Scholze .
obr.2 - Šestiosý robot TX2-90 je vybavený novým EtherCAT I/O modulem poblíž zápěstí, čímž umožňuje snadné připojení periferií
Robotic journal