|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Vítejte v budoucnosti!

ročník 2016 / číslo 01
Za pět let uplyne přesně jedno století od doby, kdy Karel Čapek uvedl svou legendární hru R.U.R. a obohatil svět o pojem robot.

Za pět let uplyne přesně jedno století od doby, kdy Karel Čapek uvedl svou legendární hru R.U.R. a obohatil svět o pojem robot. I když jeho roboti byli spíše tím, co dnes označujeme jako androidi či kyborgové, tedy lidem podobní humanoidní umělé bytosti, než zařízení, které si pod slovem robot většinou představíme nyní. Tedy průmyslového robota, v podobě více či méně mohutného mechanického ramene, který ve svižném tempu montuje nebo svařuje na automatizované výrobní lince, případně pavoukovitou konstrukci, která ještě zběsilejší rychlostí přemísťuje různé předměty na dopravníkovém pásu či plní krabičky, lahvičky nebo kapsle v laboratorně čistých halách farmaceutických a potravinářských výroben.

Jejich úkol je nicméně obdobný: zastávat místo lidí namáhavou práci nebo provádět únavné rutinní úkoly místo lidských pracovníků. Ale i moderní robotika se neustále vyvíjí, a tak kromě experimentálních robotů, kteří se snaží co nejvíce podobat lidem, a zařízení s humanoidními rysy (s nimiž se počítá zejména v oblasti servisní robotiky pro pomoc a obsluhu např. seniorů a handicapovaných lidí s omezenou pohyblivostí), se snaha dát robotům takovou formu, aby z nich lidé nemuseli mít obavy, promítá i v průmyslové sféře.

Současná robotika se tak vlastně v éře nástupu Průmyslu 4.0 zahrnujícího rozsáhlou automatizaci výroby k Čapkovým robotům po 100 letech zase vrací – v podobě tzv. kolaborativních systémů, určených pro tovární výrobu společně s lidmi. Mnohé z nich mají v řadě případů i z psychologických důvodů koncepci podobnou lidské konstituci – například dvojici „rukou“ na mechanickém trupu, jak dokumentuje YuMi společnosti ABB či Baxter firmy Rethink Robotics a další robotičtí „parťáci“ určení pro montážní operace prováděné v přímé spolupráci s lidskými protějšky.

Bylo vlastně paradoxní, že země, která dala světu slovo robot, neměla periodikum, cíleně zaměřené na tuto oblast a zájemci o robotiku byli tak odkázáni především na zahraniční zdroje, které se naopak k tématu zachovaly méně macešsky, a kde existuje bohatá nabídka odborných i populárních titulů věnovaných robotům a robotizaci. Tedy až dosud. První vlaštovkou by měl být právě časopis, který nyní držíte v ruce, a který má za cíl tuto mezeru vyplnit, a splatit tak Karlu Čapkovi, technikům a konstruktérům, kteří se inspirovali jeho dílem, letitý dluh.

Josef Vališka
šéfredaktor
Robotic journal