|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatičtí mistři svařování

ročník 2017/číslo 01

Vyškolení kvalitního profesionálního svářeče je dlouhodobá a nákladná záležitost přes nejrůznější zjednodušení a usnadnění jejich práce, které dnes nabízejí moderní technologie a postupy. Robot ale získá ty nejlepší možné schopnosti využívající letité zkušenosti mistrů v oboru během chvilky, kterou zabere přeprogramování, resp. přenos aktualizačních dat, a může je začít okamžitě používat. Lidé navíc mohou dělat chyby (neb chybovati je lidské), navíc po těch skutečně dobrých je enormní poptávka a není jednoduché ani levné je do služeb dané firmy získat. Některé operace, zejména pokud jde o práci v extrémně rizikových či nehostinných prostředích některých průmyslových provozů, nemohou lidé vykonávat vůbec. Existuje prostě dost dobrých důvodů, proč svařování zajistit pomocí robotů. A zatímco ještě ne zcela dávno byli robotičtí svářeči spíše technologickou raritou vyhrazenou úzkému okruhu bohatých průmyslových korporací, dnes už se s nimi setkáváme v průmyslových provozech naprosto běžně.

Robotic journal