|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Investice do robotů v regionu rostou

ročník 2017/číslo 01
Podle prognózy International Data Corporation (IDC) lze očekávat v průběhu následujících let také u nás výrazný vzestup robotiky.

Výdaje střední a východní Evropy (CEE) na robotiku (včetně bezpilotních letounů) a související služby vzrostou z 2,5 mld. dolarů v roce 2016 na více než 4,2 mld. dolarů v roce 2020, podle nově aktualizovaného průvodce IDC Worldwide Commercial Robotics Spending Guide. Tento „průvodce utrácením” neboli přehled příslušných výdajů v určitém oboru poskytuje ucelený systémový pohled na vývoj investic u klíčových technologických trhů, na stav regionálních trhů, průmyslové vertikály, způsoby využití, oborové zákazníky a technologické perspektivy prostřednictvím dat z 13 klíčových průmyslových odvětví v osmi regionech.

Touha po nových technologiích

IDC očekává, že příjmy z robotiky v regionu CEE dosáhnou v období, na které se prognóza vztahuje (2016 - 2020), složené roční míry růstu (CAGR) 14,2 %. Tři největší vertikály pro robotiku v loňském roce představovaly zpracovatelský průmysl (64,2 %), průmyslové zdroje (16,6 %) a poskytování zdravotnických služeb (6,6 %). Tato situace bude i nadále relativně nezměněná po celé období prognózy.

„Trhu pro robotiku bude nadále nahrávat rychlý růst ve střední a východní Evropě. Ten je poháněn kombinací zlepšování technologie, která umožní rozšířit škálu případů aplikací vhodných pro robotiku, a zvyšujícími se nároky na automatizaci, což je způsob, jak kompenzovat rostoucí výrobní náklady, které jsou obzvláště nepříznivé pro konkurenceschopnost výrobců CEE," říká Martin Kuban, vedoucí výzkumný analytik IDC Manufacturing Insights pro region CEE.

Navíc kromě dat týkajících se výdajů na robotické systémy, systémový hardware, software, služeb souvisejících s robotizací a poprodejních služeb pro robotický hardware obsahuje nyní Robotic Spending Guide i údaje o nákupech komerčních a spotřebitelských dronů a s nimi souvisejících poprodejních služeb. Drony se jeví jako stále významnější pro mnoho oblastí CEE průmyslu a jejich trh významně roste. Podíl výdajů na drony na celkových výdajích robotiky bude ve středo- a východoevropské oblasti více než trojnásobný a podle analytiků IDC z méně než 1% zastoupení v roce 2016 vzroste na téměř 3 % v roce 2020.

Robotický trh v regionu CEE, podporovaný novými oblastmi využití, dosáhne za tři roky hodnoty 4,2 mld. dolarů

Z hlediska spotřebitelských výdajů na roboty byl jejich podíl ve střední a východní Evropě nízký, jen o něco více než 4 % v roce 2016. Očekává se, že zůstane na této úrovni i po roce 2020. V případě dronů, které nyní prožívají boom, představuje podíl spotřebitelských výdajů téměř polovinu tržní hodnoty v regionu CEE v roce 2016, nicméně se očekává, že bude postupně klesat směrem k 17 % v roce 2020. Potenciál pro využití průmyslových dronů se ale rapidně rozšiřuje a bude se promítat i do zvýšených výdajů na technologie v příštích letech.

Dodavatelé robotů se přesouvají k zákazníkům

Z hlediska nových technologií by hardwarové výdaje na robotické systémy zahrnující i spotřebitelské průmyslové a servisní roboty a poprodejní služby za rok 2016 měly představovat více než 1,2 mld. dolarů. Služby související s výdaji, které zahrnují správu aplikací, vzdělávání a školení, nasazení hardware, integrace systémů a poradenství za stejné období, pak sumu více než 0,5 mld. dolarů.

„Vyhlídky růstu v regionu CEE přilákaly hlavní dodavatele robotiky a integrátory. IDC zaznamenalo, že tito hlavní lídři zejména zvýšili podporu úrovně služeb na lokálních trzích střední a východní Evropy, např. otevřením nových kancelářských hubů mimo hlavní města a úsilím přenést skladování náhradních dílů blíže k zákazníkům. To je důležitý vývojový faktor pro trh, signalizující, že firmy mohou vice spoléhat na robotické technologie," říká Ina Malatinska, vedoucí IDC CEE pro výzkum robotických technologií.Kamil Pittner


Kam míří výdaje na roboty ve střední a východní Evropě (s výjimkou dronů)

Legenda:

24,7 % Montáž, svařování, lakování

20,5 % - Mísení

9,5 % Automatizace výroby - těžební průmysl

4,2 % Spotřebitelský sektor

3,4 % Lahvování

37,7 % Ostatní

Zdroj: IDC Worldwide Commercial Robotics Spending Guide
Robotic journal