|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Mobilní roboty pro průmyslovou logistiku

ročník 2017/číslo 01
Počátkem letošního roku představila společnost Omron svou první produktovou řadu průmyslových mobilních robotů - samonavigační platformu LD, určenou pro rychlou a cenově ekonomickou přepravu materiálů.

Řada mobilních robotů, určená pro manipulaci se zbožím ve skladištích, distribučních centrech a výrobních závodech, je navržena tak, aby spolehlivě přepravovala materiál a sama se navigovala i v těch nejdynamičtějších prostředích. Podle výrobce nabízí toto řešení novou úroveň efektivity a finančních úspor v oblasti přesunu zboží po velkých výrobních provozech a doplňuje tradiční automatizaci, např. dopravníky.

Platforma mobilních robotů LD zvládá přepravu materiálu o hmotnosti až 130 kg. V porovnání s tradičními automaticky naváděnými vozíky se mobilní roboty umí samy navigovat na základě přirozených vlastností prostředí daného podniku. Nejsou proto nutné žádné cenově ani časově náročné úpravy infrastruktury. Navíc odpadají jinak nezbytné podpůrné systémy, jako podlahové magnety, naváděcí pásy nebo laserové skenery, takže instalace je velmi rychlá.

Mobilní roboty, vybavené technologií Acuity, disponují systémem samočinné navigace i v prostředích, kde dochází k nepřetržitému pohybu lidí, vysokozdvižných vozíků či přemisťování regálů. Jsou vybaveny vestavěnou inteligencí, aby se vyhnuly pevným i pohyblivým překážkám (mohou tak bezpečně pracovat souběžně s lidmi). Jejich inteligentní pohyb jim umožňuje provoz mezi lidmi ve funkci kolaborativních strojů. Sami si zvolí nejlepší a nejkratší možné cesty s využitím automatického plánování náhradních tras kolem neplánovaných překážek. Z těchto strojů lze vytvářet skupiny (až 100 robotů na 1 skupinu), které jsou řízeny centrálně manažerem skupiny pracujícím se softwarem pro správu závodu nebo skladu (například MES nebo WMS). Body doručení lze snadno měnit jednoduchým přidáním nebo změnou míst naložení a doručení, a dosáhnout tím flexibilního rozvržení závodu.

Nová řada obsahuje i řešení LD Cart Transporter pro automatizovanou manipulaci s materiálem, určené pro pohyb vozíků. Součástí je zařízení pro automatické zapojení vozíku k tahači. Vozík totiž dokáže přizpůsobit svou příjezdovou cestu tak, aby se k tahači připojil automaticky. Bezpečný provoz zajišťují detekční sada bočního laseru (technologie zajišťující vyšší bezpečnost a schopnost vyhýbat se překážkám) a sada rychlého rozpoznávání (umožňuje každému mobilnímu robotu orientovat a pohybovat se ve vysoce dynamickém prostředí).

Platforma mobilních robotů LD zvládá přepravu materiálu o hmotnosti až 130 kg

Součástí výbavy je i 7" HMI dotyková obrazovka pro interakci mezi obsluhou a robotem a tzv. „tlačítko volání", které umožňuje obsluze přivolat mobilního robota na konkrétní místo. Dále pak digitální vstup/výstup, který lze použít např. k otvírání dveří a systém polohování s vysokou přesností HAPS (High Accuracy Positioning System) pro způsoby použití, které vyžadují, aby se robot přesně umístil ke vstupu/výstupu např. běžícího pásu apod.

Díky tomu je transportér vozíků podle výrobce ideálním řešením pro náhradu doplňování zásob na straně linek nebo pro vyřizování objednávek e-shopů v distribučních centrech. Transportér Omron LD - CT je k dispozici ve dvou verzích: LD-105CT se zatížením do 105 kg (max. rychlost 1,35 m/s) a LD-130CT se zatížením 130 kg (max. rychlost 0,9 m/s).

Mezi hlavní výhody nové mobilní platformy patří zejména mimořádná flexibilita: nekonečná integrace způsobů zatížení, která zahrnuje mj. snadnou integraci horního dopravního pásu, podporu pomocné robotické paže, doplnění o různé transportní vozíky a přepravky a v neposlední řadě příležitostné dobíjení, pokud je robot v blízkosti dobíjecí stanice a zrovna neprovádí nějaký plánovaný úkon. To umožňuje jeho vysoce efektivní provoz.Josef Vališka

Foto: Omron
Mobilní samonavigační platforma LD
Mobilní samonavigační platforma LD
Řešení LD Cart Transporter pro automatizovanou manipulaci s materiálem
Řešení LD Cart Transporter pro automatizovanou manipulaci s materiálem
Robotic journal