|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robotické přivařování svorníků

ročník 2017/číslo 01
Přivařování svorníků je v současné době na vzestupu zájmu prakticky ve všech oborech napříč průmyslovými odvětvími. Vzhledem k neustále se zvyšující poptávce po kvalitě přivaření, stoprocentním zajištění kolmosti přivařeného svorníku a vysoké kadenci je logickým řešením CNC svařovací zařízení nebo připojení komponentů pro tuto technologii na robotické zařízení.

Výhody jsou zřejmé. Mimo již zmiňované je možné ještě vzpomenout možnost přivařování téměř ve všech polohách (v závislosti na nasazené technologii).

Sestava pro automatické přivařování svorníků s možností připojení na robotické zařízení obsahuje svařovací zařízení vybavené interface koncovkou, podavačem svorníků, automatickou svařovací hlavou a případně ještě pracovním zdvihem (podle vybavení a naprogramování robota). Nejvýhodněji aplikovatelná je technologie hrotového zážehu, kondenzátorového výboje, kdy k přivařování dojde bez jakékoliv ochrany svaru vzhledem ke svařovacímu času cca 3 - 5 msec. Svařování probíhá ve velmi krátkém čase, ale dosahovaný svařovací proud v řádech tisíců voltů, tzn. 2000 – 10 000 A.

Mimo technologii hrotového zážehu je také možné přivařování zdvihovým zážehem bez ochrany, pro průměry M4–M8 používané především v automobilovém průmyslu, ale taky s ochrannou atmosférou. Tato varianta využívá nižšího svařovacího proudu v závislosti na přivařovaném průměru do 1000 A. Svařovací čas je pak delší do 150 msec. Svařovací stroje jsou vybaveny automatickým modulem, který zajišťuje ovládání ostatních zařízení, podavačem svorníků a svařovací hlavou. Mimoto je vybaven koncovkou interface pro komunikaci s elektronickým ovládáním robotického zařízení.

Na stroj je potom připojen podavač svorníku, jehož činnost, jak již bylo zmíněno, je řízena svařovacím zařízením. Podavač slouží k podání svorníku do svařovací hlavy. Jde o zařízení, které je vybaveno nádobou se spirálovým vedením, po kterém jsou svorníky díky vibracím dopravovány k vlastnímu transportnímu bodu. Po dosažení tohoto je svorník stlačeným vzduchem s tlakem 6-8 atm. dopraven hadicí do svařovací hlavy.

Svařovací hlava osazená na rameno robotického zařízení provádí přiblížení svorníku k místu přivaření. Vzhledem k tomu, že svorník je transportován v době přesunu ramene na další pracovní bod, dochází k nesporným časovým úsporám a zvýšení efektivity. Ve svařovací hlavě je svorník protlačen speciální kleštinou pro automatické podávání svorníku a je tedy připraven k zahájení svařovacího procesu. Svařovací hlava je spojena se strojem nejen řídicí kabelace a hadicemi pro vedení stlačeného vzduchu, ale také svařovací kabelací, díky které probíhá přenos proudu. Pokud je to nutné, je možné ještě zařízení vybavit pracovním zdvihem. To znamená, že hlava je přiblížena do definované vzdálenosti od místa svaru a zbylou vzdálenost pak zajišťuje tento zdvih.www.proweld.cz
Robotic journal