|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatické vozíky si dovedou sáhnout do regálů pořádně vysoko

ročník 2017/číslo 02
Logistika a skladové hospodářství byly mezi prvními sektory, které se ocitly v centru pozornosti firem zaměřených na automatizaci průmyslových procesů, protože právě v této oblasti nabízí její uplatnění široké nové možnosti jak dosáhnout výrazně vyšší efektivity těchto činností a optimalizovat je.

Jak se nástup těchto systémů promítá do aktivit společnosti Linde Material Handling (Linde MH), která patří k průkopníkům skladové automatizace nejen ve světě, ale i na českém trhu, nám přiblížil product manager českého zastoupení Ing. Vladislav Záveský.

V souvislosti s průmyslovou automatizací se dostává do popředí i logistika a skladová automatizace, je o tyto systémy mezi firmami zájem? Jak Linde MH reaguje na tyto trendy?

Zájem o zavádění automatizace v oblasti logistiky a skladování je v poslední době velmi intenzivní i v souvislosti s nedostatkem pracovníků v oblasti logistiky a skladování. Automatizace totiž skýtá mnoho nových způsobů, jak lze zefektivnit logistické procesy.

Díky systému pro řízení vozíků, který umožňuje nastavit „dopravní pravidla“, je docílená větší bezpečnost robotických vozíků

Společnost Linde MH na tyto trendy také pružně zareagovala a poprvé představila robotické vozíky již v roce 2015. Vývojoví inženýři Linde zvolili v té době neobvyklou cestu. Rozhodli se nevyvíjet drahé speciální stroje, ale naopak přinést robotiku do stávající manipulační techniky a zachovat tak výhody hromadné výroby. Divize Linde Robotics dnes nabízí několik řad robotických vozíků s označením MATIC a záměrem společnosti je připravit pro každou z hlavních produktových řad robotickou verzi vozíku.

K posledním novinkám v portfoliu vysokozdvižných vozíků Linde MH se zařadil i model VNA, který rovněž využívá řadu automatických funkcí, je o něm možné říci něco více?

Jedná se o VNA vozík s označením Linde K-MATIC a nosností 1,5 tuny, který zcela bez obsluhy umožňuje autonomní ukládání a odebírání palet z výšky až 12 metrů. Jednoduchý a rychlý přechod od autonomního do ručního režimu a naopak je významná výhoda, která je charakteristická pro vozík K-MATIC. Tímto způsobem lze třeba použít K-MATIC pro manuální vychystávání s operátorem během dne a pak v noci, v autonomním režimu, manipulovat s celými paletami při doplňování úložné kapacity skladu.

Na jakém principu funguje systém navigace u systémových vozíků VNA pro velmi úzké uličky?

Řada Linde-MATIC je založena na „volné infrastruktuře" technologie geonavigace s využitím skenovacích čidel LIDAR na bázi radaru. Když řídící software Robot Manager zadá vozíku pokyn zajet do určité uličky, pak stávající infrastruktura, jako jsou stěny, sloupy nebo regály, je dostatečná k tomu, aby navigace spolehlivě proběhla. V úzké uličce mezi regály je robotický vozík, obdobně jako běžný VNA vozík, veden indukčním nebo mechanickým systémem. Přesnou polohu a dosažení požadovaného paletového místa zajišťuje odměřování ujeté vzdálenosti a informace z RFID čipů nebo nálepek s čárovým kódem umístěných v uličce.

U systémových řešení v oblasti skladové automatizace se významně angažuje divize Linde Robotics, firma dokonce nabízí i plně automatizované vozíky. Jak je to ale s bezpečností těchto zařízení s ohledem na de facto bezprostřední spolupráci s lidmi. Něco jiného jsou nyní módní malí lehcí kolaborativní roboti, a něco jiného je robustní skladový vozík…

Bezpečnost provozu robotických vozíků je na prvním místě. Vozíky jsou proto vybaveny nejenom potřebnými vizuálními i akustickými varovnými indikátory a nouzovými tlačítky pro zastavení, ale hlavně neustále vyhledávají a detekují možné překážky a umí včas zabránit kolizi. Systém pro řízení vozíků umožňuje nastavit „dopravní pravidla“, která budou vozíky dodržovat. Obecně řečeno je práce robotických vozíků, vzhledem k jejich vybavení bezpečnostními senzory a čidly při provozu bezpečnější, než provoz vozíků řízených lidskou obsluhou, takže nic nebrání jejich běžné spolupráci s lidmi.David Kostolník
Nejnovější robotický vozík Linde K-MATIC se zdvihem až do 12 m
Nejnovější robotický vozík Linde K-MATIC se zdvihem až do 12 m
Robotický tahač P MATIC
Linde MH nabízí několik řad robotických vozíků s označením MATIC
Robotic journal