|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatizace v provedení VERTICO

ročník 2017/číslo 02
Automatizované stroje jsou rozhodujícími součástmi digitální továrny, a proto jsou nedílnou součástí Průmyslu 4.0. Firma DMG MORI je průkopníkem digitalizace v konstrukci obráběcích strojů a považuje automatizaci za hlavní téma. V budoucnu bude schopna dodávat všechny stroje ze svého širokého a rozmanitého portfolia buď se standardním automatizačním systémem, nebo jako automatizační řešení specifické pro zákazníka.

Inteligentní propojení obráběcího stroje a automatizace je klíčovým zaměřením ve výrobních závodech DMG MORI proto, aby zákazníci dostávali řešení automatizace z jednoho zdroje.

Jednotný design VERTICO pro automatizaci Vertikálně vyrovnané perforované desky představují to, co dalo nový název designu VERTICO. S nezaměnitelnou a nezávislou trojúhelníkovou děrovanou deskou lze tento design použít na všech automatizačních řešeních. Je vhodný jak pro stroje s prvotřídním designem, tak i pro nenápadné modely. Pásmo CI s nápisem DMG MORI AUTOMATION dokonale zdůrazňuje skutečnost, že stroj a automatizační systém jsou pro zákazníka vždy kompletním řešením firmy DMG MORI.

„Automatizované obráběcí stroje, jako součást budoucí produkce, zaručují uživatelům vysokou míru konkurenceschopnosti,” říká Alfred Geißler, generální ředitel společnosti DECKEL MAHO Pfronten GmbH. Právě proto společnost DMG MORI pomáhá svým zákazníkům vytvořit co nejlepší automatizační řešení pro každou aplikaci. V dnešní době nejde jen o velké společnosti, ale i o malé dodavatele, protože každý účastník trhu soutěží v globálním prostředí.

Důvody pro automatizaci jsou stejně rozmanité, jako možná řešení automatizace. Efektivita nákladů, flexibilita a spolehlivost jsou jen tři příklady možných výhod. „Pouze automatizační řešení má vyšší úroveň přesnosti opakování než jakákoliv ruční operace upínání a odebírání obrobku,“ vysvětluje Harry Junger, výkonný ředitel společnosti GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH.

Pouze automatizační řešení má vyšší úroveň přesnosti opakování než jakákoliv ruční operace upínání a odebírání obrobku

Zavedení automatizačních řešení vyžaduje rozsáhlé plánování následované počátečním posouzením potřeb. Ve firmě DMG MORI se v budoucnu bude právě tohle provádět v příslušných specializovaných výrobních závodech, kde budou ideální podmínky pro perfektní koordinaci a testování jak stroje, tak automatizačního systému před vlastní dodávkou. To se týká jak hardwaru, tak softwaru.

Řešení slíbené pro všechny aplikace

Výrobce obráběcích strojů dosahuje svého cíle s možností automatizačních řešení pro každý stroj firmy DMG MORI se širokou škálou manipulačních systémů pro palety a obrobky. Na nedávném veletrhu EMO představila firma rozsáhlé portfolio produktů v novém, jednotném designu VERTIGO. Jde o osvědčené standardní automatizační systémy, které zahrnují systém manipulace s paletami PH 150, řešení rotačního zásobníku RS 3 a manipulační systém obrobků WH 3. Tento sortiment doplňuje nový portálový zakladač GX 06, který je vhodný pro všechny modely řady CLX.

Kompletní řešení přináší požadovaný přínos ke zvýšení produktivity pouze za předpokladu, že všechny komponenty do sebe dokonale zapadnou

Společnost DMG MORI vyvinula systém portálové automatizace založený na osvědčeném portálovém nakladači pro řadu NLX. Ten je schopný manipulovat s obrobky o hmotnosti až 6 kg. Dalším novým přírůstkem je iLoading, což je automatizovaný systém pro velká množství a malé součástky s hmotností do 5 kg. S robotickým systémem Robo2Go má firma ve svém sortimentu také řešení pro manipulaci s obrobky, které lze flexibilně použít na řadě univerzálních soustružnických strojů. Jsou uživatelsky přívětivé, protože jsou snadno programovatelné pomocí programu CELOS. DMG MORI tak může vytvářet větší výrobní buňky zahrnující několik strojů používajících lineární paletové systémy (LPP) a robotické automatizační systémy.

Svou širokou škálu standardních automatizačních systémů doplňuje DMG MORI aplikačními řešeními, která mohou být individuálně přizpůsobena potřebám zákazníků pomocí robotů. Jde o nabídky na klíč, které navzájem spojují libovolný počet strojů a pracovních kroků podporujících proces.

Jediný kontakt od začátku do konce

Skutečnost, že automatizační řešení budou v budoucnu navržena a implementována v dodavatelských závodech, je přínosem především pro zákazníky, jak vysvětlil Alfred Geißler: „Dodáváme řešení automatizace z jediného zdroje. Jinými slovy, v každé továrně je jediný odborník na automatizaci, který je odpovědný za zákaznický projekt od začátku do konce.” Když zákazník podá žádost, pověřený odborník jej navštíví a pak se svým týmem vytvoří řešení specifické přímo na míru pro zákazníka. Všechny další kroky koordinuje tento jediný specialista.

Rozsáhlá podpora poskytovaná během procesu nákupu automatizačního řešení, se pohybuje v rozmezí od výběru ideálních produktů a instalace až po záruční a pozáruční servis. Řízení celého projektu jediným specialistou na automatizaci snižuje zbytečné rozhraní a také náklady.

S mottem „Cestou digitalizace" firma DMG MORI tlačí dopředu digitalizaci v konstrukci obráběcích strojů, kde jedním z klíčových komponentů je automatizace těchto strojů. Jak vysvětluje Alfred Geißler: „Technologie CNC musí být přímo integrována do síťového výrobního prostředí, operátoři musí v této situaci sledovat a řídit operace, zatímco stroje nezávisle pracují dle nastavení - přesně tento aspekt charakterizuje digitální továrnu.”Tereza Prochová
popisky: obr 1- Až 8 strojů a 5 nastavovacích stanic může být integrováno do lineárního paletového produktivního systému (LPP) - řešení je navrženo pro maximálně 99 palet na dvou výškových úrovních obr 2- Nový portálový zakladač GX 06 pro stroje řady CLX byl vyvinut na základě automatizace NLX portálových systémů - zpracovává obrobky o hmotnosti až 6 kg obr 3- Systém pro manipulaci s paletami PH 150 je podobně jako portálový zakladač GX 06 k dispozici také v novém provedení VERTICO obr 4- Robotický systém Robo2Go pro manipulaci s obrobky lze flexibilně použít na řadě univerzálních soustružnických strojů obr 5- Pomocí robotických automatizačních systémů nebo LPP lze několik strojů kombinovat ve flexibilní výrobní buňky
Až 8 strojů a 5 nastavovacích stanic může být integrováno do lineárního paletového produktivního systému (LPP) - řešení je navrženo pro maximálně 99 palet na dvou výškových úrovních
Až 8 strojů a 5 nastavovacích stanic může být integrováno do lineárního paletového produktivního systému (LPP) - řešení je navrženo pro maximálně 99 palet na dvou výškových úrovních
Nový portálový zakladač GX 06 pro stroje řady CLX byl vyvinut na základě automatizace NLX portálových systémů - zpracovává obrobky o hmotnosti až 6 kg
Systém pro manipulaci s paletami PH 150 je podobně jako portálový zakladač GX 06 k dispozici také v novém provedení VERTICO
Robotický systém Robo2Go pro manipulaci s obrobky lze flexibilně použít na řadě univerzálních soustružnických strojů
Robotic journal