|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Goliášové a Davidové industriálního věku

ročník 2017/číslo 02
Průmysloví roboti by podle prognóz analytiků měli v nejbližších letech zažít prudký nárůst nasazení ve výrobě. V loňském roce se jich prodalo téměř 300 tisíc, a společnost Loop Ventures odhaduje, že v roce 2020 by se globálně mělo prodat přes milion průmyslových robotů ročně.

Novým trendem je nástup tzv. kolaborativních robotů (kobotů), specifické skupiny zařízení, která na rozdíl od svých těžkotonážních průmyslových protějšků, masivních a rychlých manipulátorů nebezpečných lidem, kteří proto od nich musí být nekompromisně odděleny, takováto opatření nevyžadují. Jak si na tom stojí tito nejmodernější zástupci portfolia průmyslových robotů v porovnání s konvenčními automatizačními systémy?

Až do loňského roku byl poměr těchto dvou skupin diametrálně odlišný, konvenční průmyslové roboty tvořily naprosto převažující většinu, zatímco lidem přátelštější varianty tvořily jen zlomek prodejů. V roce 2016 se prodalo 289 tisíc tradičních robotů a 9000 spolupracujících kobotů. Nyní se však situace začíná měnit a analytici předpovídají kobotům značné šance a perspektivy. V roce 2025 by se mělo ročně prodat 858 tisíc tradičních robotů a 434 tisíc kolaborativních. Významnou roli by v tom měla hrát nejen cena těchto zařízení, tedy především její pokles, který učinil tato kompaktní zařízení dostupná většímu počtu firem, uvažujících o automatizaci svých provozů, ale i technické parametry a možnosti, které koboti nabízejí. Jaký je v nich rozdíl?

Analytici předpovídají kolaborativním robotům značné šance a perspektivy

Tradiční průmysloví roboti vyžadují zkušeného programátora, který jim dokáže do paměti zadat všechny potřebné parametry pro výkon funkce. Průměrná prodejní cena se pohybuje kolem 40 tisíc USD, ale k tomu je potřeba připočítat obvykle i náklady na programátory, které dokážou pořizovací náklady zvednout i na 100 tisíc USD. Ne vždy bývá do pořizovacích nákladů zahrnuta i další nutná položka, a tou jsou investice do nezbytných ochranných opatření, vzhledem ke skutečnosti, že tito roboti jsou nebezpeční pro lidi, protože slepě vykonávají naprogramovanou činnost bez ohledu na své okolí.

Spolupracující průmysloví roboti mají už přímo v sobě jako integrální prvky zabudované pohybové a silové senzory, což znamená, že mohou pracovat v prostředí s lidmi, protože dokážou zabránit nebezpečným kolizním situacím. Rovněž jejich programování je relativně snadnější a flexibilnější, což samozřejmě snižuje cenu. V průměru je lze pořídit za ceny pod 30 tisíc USD (tedy výrazně nižší než tradiční typy) a bez dodatečných nákladů. Spolupracující roboti tedy umožňují široké nasazení automatizace do výroby a v nejbližších letech se u nich očekává průměrný roční růst prodejů o 61 %.Vladimír Kaláb

Zdroj: Loop Ventures, Recode
Globální prodeje tradičních a spolupracujících robotů v tisících kusů
Robotic journal