|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Nepůjde jen o výrobní linky

ročník 2017/číslo 02
Vědci z Oxfordské univerzity odhadují, že 47 % pracovních míst v USA by mohlo být automatizováno během následujících dvou desetiletí.

Automatizované systémy, jako jsou algoritmy pro strojové učení běžící na účelových platformách k provádění úkolů, jež v současné době vyžadují, aby je prováděli lidé, by mohly už v blízké budoucnosti bez lidí zaujmout mezi prvními např. tyto profese:

1 - střední management(Pokud je vaše hlavní pracovní úloha brát čísla z jedné schránky v aplikaci Excel a vložit ji do jiné schránky v této aplikaci, a psát o tom reporty, raději už si vykliďte stůl.)

Podle OECD se v ČR a na Slovenskou robotizace dotkne nejvíce lidí - až 45 %

2 - prodejci komodit


3 - zpravodajové a redaktoři (Stroje dokážou číst data, zjišťovat shodu obrazu a videa, analyzovat téměř jakýkoli druh výzkumného materiálu a vytvářet velmi čtivé texty. I systémy převodu z textu na řeč a naopak už úspěšně fungují.) 4 - účetní (Automatizované účetnictví je v počátcích, ale už prokazuje skvělé služby při řešení platebních a pohledávkových účtů, kontrolách zásob, auditu a dalších operacích.) 5 - lékaři (Dobrou zprávou je, že roboti jsou skvělí lékaři, diagnostici a chirurgové.) Výběr hlavních kandidátů na automatizaci je pouze ilustrativní příklad. Zpráva konstatuje, že jen velmi málo pracovních míst lze považovat za bezpečná.

Jak to vidí Češi?

Seznam profesí, v nichž by v příštích 15-20 letech mohli na místa lidí nastoupit roboti, zpracoval nedávno i ekonom Aleš Chmelař z Úřadu vlády ČR. Dokument je součástí dvousetstránkové studie nazvané Národní iniciativa Průmysl 4.0, která analyzuje připravenost ČR na masivní automatizaci a digitalizaci. Nejvíce jsou podle zmíněné studie ohroženi úředníci (zejména pokud se zabývají zpracováním číselných údajů) a řidiči osobních vozů - jejich tzv. index ohrožení, který se pohybuje na škále od nuly do jedné, činí u této profese 0,98 bodu.

Pozice Index ohrožení digitalizací Úředníci pro zpracování číselných údajů 0,98 Všeobecní administrativní pracovníci 0,98 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 0,98 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 0,97 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 0,97 Kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci 0,97 Ostatní úředníci 0,96 Sekretáři (všeobecní) 0,96 Obsluha pojízdných zařízení 0,96 Chovatelé zvířat pro trh 0,95 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,95 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 0,94 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 0,94 Úředníci v logistice 0,94 Montážní dělníci výrobků a zařízení 0,93 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 0,93 Pracovníci s odpady 0,93 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech 0,93 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdy vlaků 0,92 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 0,92
Robotic journal