|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Roboti včera, dnes a zítra - IFR mapuje robotický svět

ročník 2017/číslo 02
Mezinárodní robotická federace (International Federation of Robotics - IFR) publikovala v září svou nejnovější zprávu o vývoji světové robotiky - World Robotics Report 2017. Co se z ní dozvíme?

Nejčerstvější údaje hlavní světové organizace sdružující přední výrobce a dodavatele robotů předpovídá pro letošní rok 18% růst v počtu nasazení průmyslových robotů a 15% růst v letech 2018-2020. Hlavními faktory tohoto optimistického scénáře je silnější růst globální ekonomiky, zrychlující se obchodní cykly, rostoucí nároky zákazníků na variabilitu a nástup praktického uplatnění konceptů Průmyslu 4.0. Motorem růstu robotické automatizace v příštích letech by měly být především roboti určení pro přímo spolupráci s lidmi - tzv. koboty.

Přibývat budou hlavně koboty

Hlavní roli v aktuálním růstu hrají podle zprávy IFR kolaborativní roboty (koboty). Spolupráce lidí a robotů je zmiňována stále častěji jako převládající trend ve spojení s jednoduchou obsluhou, snadnou instalací, nízkou hmotností, mobilitou a nízkými náklady. „Tradiční průmysloví roboti budou stále mít v Průmyslu 4.0 svou roli, ale zároveň očekáváme, že segment kolaborativních robotů poroste ještě více díky rostoucí poptávce po masově personalizovaných produktech, spolu s potřebou dosažení konzistentní vysoké kvality a potřebou malých a středních firem automatizovat svou výrobu snadno a za přijatelné náklady,“ řekl Esben Østergaard, technický ředitel a zakladatel firmy Universal Robots. „Přínosy z vyšší úrovně automatizace získá většina odvětví. Robotická automatizace nabízí konzistentní kvalitu a výrobní tok a přesně to dnes podniky hledají. Koboti jsou ideální volbou z mnoha důvodů: Pracují společně s lidmi místo toho, aby je nahrazovali, což je důležité zejména tam, kde jsou pracovní místa citlivým tématem. Umožňují firmám vrátit výrobu do svých mateřských zemí, což je klíčové u výroby masově personalizovaných produktů s vyšší marží. A pro menší podniky jsou koboti nejlepší způsob, jak získat výhody z procesů automatizace,“ konstatuje Esben Østergaard.

Robotům se nejvíce daří v Asii

Nejvýraznější růst v robotickém průmyslu je nyní možné sledovat v Asii, kde robotickému trhu dominuje vedoucí Čína. Pro rok 2017 IFR odhaduje, že se robotické instalace v regionu Asie a Austrálie zvýší o pětinu (21 %), dodávky robotů v Americe vzrostou o 16 % a v Evropě o 8 %. Důležitým faktorem tohoto rozvoje je přijetí robotů jako reakce na rychlejší obchodní cykly a požadavek na výrobu s větší flexibilitou přizpůsobenou požadavkům zákazníků ve všech výrobních odvětvích. Nová generace průmyslových robotů připraví cestu k stále flexibilnější automatizaci. „Roboty nabízejí vysokou úroveň přesnosti a jejich konektivita bude hrát klíčovou roli v nových digitálních výrobních prostředích a jejich zvyšující se dostupnost umožňuje automatizaci stále většího počtu výrobců z firem všech velikostí," konstatuje předseda Mezinárodní federace robotiky Joe Gemma.

Kolaborativní roboty budou hlavním motorem růstu robotiky nejméně do roku 2020

IFR odhaduje, že celosvětová zásoba provozních průmyslových robotů se do roku 2020 zvýší z přibližně 1 828 000 jednotek na konci loňského roku na bilanci 3 053 000 ks za rok 2017. To představuje průměrnou roční míru růstu 14 % mezi lety 2018 a 2020. Pro Austrálii činí odhad růstu provozních zásob robotů v roce 2017 16 %, o 9 % nárůst v Americe a o 7 % v Evropě. Od roku 2016 je největší počet průmyslových robotů v provozu v Číně, kde má v roce 2020 činit přibližně 950 300 jednotek, což je podstatně více než v Evropě (611 700 ks). Také japonské zásoby robotů se v období 2018-2020 mírně zvýší. Celkově by tak mělo v roce 2020 v Asii pracovat asi 1,9 mil. robotů. To je téměř stejný počet, jako celosvětový počet robotů v roce 2016.

TOP 5 světových trhů

Kde jsou hlavní trhy pro roboty? V současné době tvoří podle statistik IFR „velkou pětku“ následující hlavní trhy, které v roce 2016 reprezentovaly 74 % celkového globálního objemu prodeje: Čína, Jižní Korea, Japonsko, USA a Německo. Zejména Čína výrazně rozšířila své vedoucí postavení jako největší trh s 30% podílem na celkovém objemu dodávek v roce 2016 a s prodejem zhruba 87 000 průmyslových robotů se přiblížila souhrnnému objemu prodeje Evropy a Spojených států (97 300 ks). Podstatnou část čínského trhu s roboty tvoří domácí dodavatelé robotů, kteří loni rozšířili svůj podíl na 31 %.

Druhým největším světovým trhem je Jižní Korea, kde se roční tržby výrazně zvýšily hlavně díky velkým investicím v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu do robotů (Korea je lídrem v oblasti výroby LCD a paměťových čipů). Loni se zde prodalo asi 41 400 jednotek, což představuje nárůst o 8 % ve srovnání s předchozím rokem 2015. Jižní Korea má s počtem zhruba 630 instalovaných robotů na 10 000 zaměstnanců (ve zpracovatelském průmyslu) nejvyšší hustotu robotů na světě.

V Japonsku se loni prodej robotů zvýšil o desetinu na zhruba 38 600 jednotek a dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2006 (37 400 jednotek). Od roku 2010 se výrobní kapacita japonských dodavatelů robotů zvýšila, aby uspokojila rostoucí poptávku po průmyslových robotech: výroba se více než zdvojnásobila z 73 900 ks v roce 2010 na 152 600 ks v roce 2016, což je prakticky polovina (52 %) loňské světové nabídky.

IFR: Do tří let přibude v továrnách celosvětově 1,7 milionu nových průmyslových robotů

Ve Spojených státech se instalace robotů zvýšily o 14 % na vrchol 31 400 jednotek (2016). Hnacím motorem růstu probíhajícího od roku 2010 byl pokračující trend automatizace výroby zaměřený na posílení konkurenceschopnosti amerického průmyslu na zámořských trzích. Byly vynaloženy investice na udržení výroby doma a v některých případech došlo i k návratu výroby, dříve přemístěné do zámoří. Díky tomuto dynamickému vývoji se ve Spojených státech výrazně zvýšila hustota robotů - zejména v automobilovém průmyslu. S hustotou 1261 nainstalovaných robotů na 10 000 zaměstnanců jsou USA po Korejské republice na druhé pozici ve světovém žebříčku. Většina robotů instalovaných v USA je dovážena z Japonska, Koreje a Evropy.

Německo je pátým největším trhem robotů na světě a jednoznačně největším v Evropě. Roční dodávky a provozní zásoby průmyslových robotů zde loni měly podíl 36 % a na celkových prodejích robotů v Evropě se Německo podílí 41 %. V roce 2016 se počet prodaných robotů v Německu mírně zvýšil na 20 039 jednotek oproti roku 2015 (19 945 ks).

Budoucí trend: inteligentní továrny a automatizace menších firem

Průmysl 4.0 - spojení skutečné továrny s virtuální realitou - bude mít v globální výrobě stále důležitější roli. Dosavadní bariéry, jakými byly např. složitost systémů a neslučitelnost dat, se již daří překonat a nastupuje integrace robotů do celopodnikových sítí strojů a systémů. Výrobci robotů již vyvíjejí a uvádějí na trh nové modely služeb: jsou založeny na datech v reálném čase shromažďovaných senzory, které jsou připojeny k robotům. Analytici předpovídají rychle rostoucí trh s cloudovou robotikou, kde jsou data z jednoho robota porovnávána s daty od jiných robotů na stejném nebo jiném místě. Sítě umožňují připojeným robotům provádět stejné činnosti a optimalizovat parametry jejich pohybu.

Někteří výrobci robotů zvažují leasingové modely, s cílem urychlit jejich přijetí malými až středně velkými podniky. Klíčovým trendem pro tento segment trhu je hlavně zjednodušení - pokračující potřeba flexibilnější automatizace a snadněji použitelných a programovatelných robotů, které lze snadno integrovat a provozovat ve standardních výrobních procesech, vedla k rozvoji chytřejších řešení. To je obzvláště důležité v průmyslových odvětvích s nedostatkem specializovaných výrobních inženýrů, kde nekomplikovaná, snadno použitelná zařízení, umožní nasazení průmyslových robotů v mnoha průmyslových odvětvích pro udržení pružné a efektivní výroby, konstatuje IFR World Robotics Report 2017.IFR
Předpověď IFR: 1,7 milionu nových robotů pro transformaci světových továren do roku 2020
Robotic journal