|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robotizované může být i míchání jogurtů

2019 / únor
Automatizaci v továrních provozech jsme zvyklí hlavně v automobilovém či elektronickém průmyslu, ale roboti nastupují i do dalších segmentů, které byly zatím doménou lidské obsluhy.

Karlovarská mlékárna Hollandia se rozhodla modernizovat a zefektivnit vyskladnění svých výrobků. Ve spolupráci se společností HOPI zahájila unikátní projekt robotizovaného mixovacího pracoviště, umožňujícího pružně přizpůsobovat výstupní sadu produktů různým požadavkům zákazníků.

Customizace díky automatům

Zapojením robotů do určité části výrobního procesu reagovaly firmy nejen na nedostatek pracovních sil na trhu práce, ale i na preference prodejen, které požadovaly dodávky různých příchutí jogurtů na jednom kartonu (tzv. mixy).

„Roboty využíváme v centrálním logistickém skladu, což je v rámci supply chain poměrně ojedinělé. Jejich hlavní funkcí je mixovat produkty na proložkách. Zákazníci se na základě optimalizace regálového prostoru začínají přiklánět k řešení tzv. mixovaných kartonů o 3‒5 příchutích, což je způsobeno i tím, že se začaly prosazovat menší formáty prodejen,“ vysvětluje Jan Škoda, marketingový manažer firmy Hollandia. Kromě vyšší konkurenceschopnosti si firma od modernizace slibuje úspory nákladů za lidskou práci, snížení chybovosti a zvýšení kvality.

Robotizované mixovací pracoviště umožnilo pružně přizpůsobovat výstupní sadu produktů různým požadavkům.

Klíčovými prvky mixovacího stroje jsou průmyslové roboty. Pracovník zajišťující jejich chod na začátku vybere obslužný řídicí program, který byl vytvořen na základě požadavků zákazníka. „Jeden robot vybírá dle potřeby požadované příchutě, druhý mixuje a třetí umísťuje produkty v kartonech na připravenou paletu. Ta se následně automaticky zabalí a je připravena k expedici nebo uskladnění. Celý stroj obsluhuje pouze jeden člověk a jeden odebírá palety mixovaného zboží pro další skladové manipulace,“ dodává Jan Škoda.

Výkonnější a spolehlivější

„Požadavkem na kapacitu palet se zmixovanými produkty je příprava aspoň 200 palet za 16 hodin, v optimálním případě až 250. Roboty jsou schopny mixovat jogurty s průměry kelímků 75 a 95 mm podle přání odběratele, a zároveň je možné měnit i typ kartonů vkládaných na začátku stoje,“ vysvětluje Jan Škoda.

Manuální způsob mixování produktů dle velikosti objemů zboží vyžadovalo 10‒12 pracovníků v rámci 8hodinových směn každý den v týdnu. Robotizované linky v centrálním logistickém skladu, vybavené roboty Fanuc, pracují s přesností na setinu milimetru a mají hodinový výkon, který umožňuje připravit 12‒15 palet namixovaných produktů. Nahradily tak až 10 pracovníků.


Jan Tax

Foto: Hollandia
Roboty Fanuc na lince pracují s přesností na setinu milimetru.
Roboty Fanuc na lince pracují s přesností na setinu milimetru.
Modernizace linky přinese úsporu nákladů a snížení chybovosti.
Robotic journal