|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Servopohony pro sedmiosou robotiku

2019 / únor
Americký výrobce ložisek a lineárních pohonů Timken nabízí doplnění robotických pracovišť o lineární systém Rollon, který rozšiřuje možnosti pohybu 6osých robotů o další rozměr.

Četné aplikace jako bodové svařování, montáž a manipulace s materiálem jsou realizovány sofistikovanými 6osými kloubovými rameny, které dokáží provádět vysoce přesné operace. Pokud ale jde o přemístění těchto robotů do určité pozice, může být často vhodné přidat ještě sedmou osu - lineární kyvadlový systém, který přesune robota na různé stanice.

Přidáním lineární sedmé osy lze pracovní prostor rozšířit tak, že umožňuje použít pro stejnou práci menší, méně nákladné roboty. Pokud jde o efektivitu, přidání sedmé osy umožňuje obsluhovat více strojů a procesů jedním robotem, což snižuje náklady.

Přestože myšlenka použití lineárního pohonu pro přesun robota do polohy zní jednoduše, dochází k mnoha faktorům, které zajišťují, že nastavení je správně dimenzováno a specifikováno. Zahrnují např. zatížení, podrobnosti o rychlosti a zrychlení, přesnost, pracovní cyklus a životnost. Při přidávání sedmé osy do systému je důležité zvážit nejen potřeby robota, ale také požadavky na podpůrný pohon - pozornost je nutné věnovat zejména pracovnímu cyklu pohonu, očekávané životnosti a požadavkům na údržbu.

Obdobným řešením disponuje i firma Hiwin, která plánuje posilovat nabídku lineárních i rotačních os a ucelených řešení polohovacích automatizovaných systémů. Pro průmyslové roboty přinese nová řešení polohovacích drah a pojezdů, mezi které patří i lineární vedení série CG s krycím páskem na kolejnici pro aplikace v silně znečištěném prostředí. „S tím, jak roste cena práce a na trhu je nedostatek zaměstnanců, bude sílit proces automatizace a robotizace. Otevírá se velký prostor pro produkty lineární techniky, zejména pro lineární a rotační osy a celé polohovací systémy,“ konstatuje Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti Hiwin.

Robotic journal