|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Kovárna spouští novou automatizovanou linku

2019 / únor
Další krok k rozšíření robotizace udělala zlínská Kovárna VIVA instalací linky se dvěma novými roboty. Od roku 2011, kdy zde byl do výroby pořízen vůbec první robot, už dosáhl jejich počet čísla dvacet.

Robotizace v provozu kovárny významně ulehčuje lidem práci, zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost firmy. V tomto trendu proto bude kovárna pokračovat i nadále, v plánu je pořízení dalších minimálně šesti robotů v následujících dvou letech.

Zcela renovovaná kovací linka zahrnuje dva nové roboty a navazuje tak na dlouhodobý trend robotizace výroby v provozech kovárny i obrobny. Za posledních 8 let sem pořídila firma již 20 robotů, další tři jsou pak instalovány ve vývojovém Centru automatizace a robotizace.

Robotizace je jednou z priorit i klíčem k úspěchu v Kovárně VIVA. „Díky zvýšené produktivitě jsme mohli získat nové zakázky a projekty, na které bychom jinak nedosáhli,“ potvrzuje výkonný ředitel Kovárny VIVA František Červenka. K odběratelům ocelových výkovků z produkce kovárny patří významné světové firmy jako Bosch, Scania, ZF, Poclain nebo Linde.

Investice do robotizace zároveň přináší také zlepšení pracovního prostředí pro pracovníky kovárny. Průmysloví roboti lidem ulehčují těžkou fyzickou práci nebo za ně vykonávají opakované monotónní činnosti. „Rozhodně u nás platí, že roboti práci lidem neberou, ale rostoucí produktivita ji naopak přináší. Což je vidět na trvale zvyšujícím se objemu zakázek i množství výkovků dodaných našim zákazníkům,“ doplňuje obchodní ředitel Zbyněk Rozsypal.

Nadšení z robotizace neskrývají ani studenti Střední průmyslové školy polytechnické, kteří pravidelně absolvují v kovárně odborný výcvik. „Je úžasné, jak do řemesla tato firma zakomponovala nejmodernější technologie, jak v části kovárny, tak i v části obrábění kovů. Roboti od firmy ABB dělají ve výrobě nejrůznější práce a úkoly,“ uvádí student Adam Gajdošík, který by se rád automatizací ve výrobě zabýval v budoucnu i na vysoké škole.

V nastoleném trendu investic do robotizace proto hodlá kovárna pokračovat i do budoucna. Ještě v letošním roce plánuje nákup čtyř robotů, v příštím roce pak minimálně dalších dvou.

Robotic journal