|Aktuality|Zajímavosti|Rozšířené menu

Brněnská VUT nabídne nové specializace

2019 / duben
Do 15. dubna se mohou hlásit na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně zájemci o studium magisterského programu zakončené inženýrským diplomem. Brněnská technika připravila rozšířenou nabídku studijních programů moderních oborů včetně specializací, které budou patřit k atraktivním profesím budoucnosti.

FIT VUT v Brně je moderním mezinárodně uznávaným vysokoškolským pracovištěm a centrem špičkového výzkumu v nejrůznějších oblastech informačních technologií. Podle žebříčku Times Higher Education (THE) je „nejlepší informatikou“ v Česku i na Slovensku, a její absolventi patří mezi nejžádanější a nejlépe placené na trhu práce. A to by mělo platit i do budoucna.

Od nového akademického roku bude mít v nabídce pro studenty, kteří chtějí získat titul inženýra v navazujícím magisterském studijním programu, 17 nových specializací, jejichž prostřednictvím chce připravit absolventy na nové trendy, které tento obor v budoucnu teprve přinese a pomoci jim udržet krok s vývojem po celou dobu kariéry.

Brněnská technická univerzita se tak rozhodla reagovat na požadavky pracovního trhu a přizpůsobit se potřebám nejrychleji se rozvíjejícího oboru a nabídnout nové specializace.

Informační technologie jsou dnes velmi žádaný, ale rychlostí svého rozvoje také značně specifický obor. Neustále se objevují nové technologie a spolu s nimi také nová povolání a specializace. „Zdá se, že v několika následujících letech nebudou mít např. programátoři se znalostmi současných technologií o práci nouzi. To ale do budoucna nemusí stačit. Aby IT pracovníci uměli i v budoucnu reagovat na nové, třeba i zatím neznámé trendy, které jejich obor trvale přináší, potřebují širší a obecnější znalosti a dovednosti, které jim umožní držet krok s vývojem technologií,” říká děkan FIT VUT Pavel Zemčík.

Takové dovednosti by měli absolventi získat právě v novém magisterském programu, který poskytuje solidní všeobecné základy: Specializace ale také sledují současné trendy v informačních technologiích a umělé inteligenci. To absolventům umožní nejen získat hluboké znalosti v daných specializacích, ale zároveň poskytne i obecné nadčasové dovednosti, kompetence a způsob myšlení. „Díky tomu budou absolventi v budoucnu schopní udržet krok s vývojem a mohou být uplatnitelní v tvůrčích pozicích po celou dobu kariéry kdekoliv na světě,” doplnil děkan FIT Pavel Zemčík. A co lze tedy na FIT VUT studovat? Stačí si vybrat z nově otevíraných oborů...

Nové specializace magisterského programu IT a AI

 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy a databáze
 • Inteligentní systémy
 • Inteligentní zařízení
 • Kyberfyzikální systémy
 • Kybernetická bezpečnost
 • Matematické metody
 • Počítačová grafika a interakce
 • Počítačové sítě
 • Počítačové vidění
 • Softwarové inženýrství
 • Strojové učení
 • Superpočítání
 • Verifikace a testování software
 • Vestavěné systémy
 • Vývoj aplikací
 • Zpracování řeči a přirozeného jazyka

Škola při změně studijního programu vycházela i ze zkušeností celé řady průmyslových partnerů, se kterými spolupracuje jak v oblasti výzkumu a vývoje tak ve vzdělávání. K akreditaci nového magisterského programu využila institucionální akreditaci VUT, kterou brněnská technika získala letos zatím jako jediná z technicky zaměřených vysokých škol v ČR - umožňuje jí schvalovat vlastní studijní programy a lépe tak reagovat na potřeby vzdělávání a pracovního trhu.

„Protože akreditace nového magisterského programu v současnosti probíhá, přijímací řízení je otevřeno do stávajícího magisterského programu, ale nově přijatým studentům umožníme ihned ve školním roce 2019/2020 přestoupit do nového programu, pokud budou chtít,” vysvětlil děkan Pavel Zemčík. Noví studenti tak budou mít výjimečnou možnost volby mezi stávajícím a novým studijním programem, zatímco v následujících letech fakulta plánuje otevřít už pouze nový program.

FIT VUT mj. připravuje různé podpůrné aktivity ve studiu, např. pro individuální tvůrčí činnosti v technických a vědeckých směrech, ale i podporu zakládání startupových firem. Pro tvůrčí činnosti třeba všichni úspěšní řešitelé laboratorních úloh získají počítač, studentům jsou samozřejmě k dispozici i bohatě vybavené laboratoře.

Robotic journal