|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatizovaně do budoucnosti

2019/ číslo 2
Pod názvem ActiveShuttle představila společnost Bosch Rexroth autonomní transportní systém, umožňující automatizovat a standardizovat tok materiálu a zboží v oblasti logistiky a výroby bez úpravy stávající infrastruktury továrny.

V intralogistických procesech výrobních firem vyžadují individualizované produkty rostoucí rozmanitost komponentů, přitom může být proměnlivý objem výroby. Pomoc při potřebné flexibilitě by mohly nabídnout autonomní transportní systémy. Jedním z takovýchto řešení je ActiveShuttle od společnosti Bosch Rexroth.

Technologie Plug and Go

Robustní a bezpečný autonomní systém ActiveShuttle je určený pro trvalý provoz se zajištěním efektivního optimalizovaného toku materiálů v oblasti výroby. Flexibilně propojuje hodnotové toky s rozšiřitelnými inteligentními montážními stanicemi, asistenčními systémy a kolaborativními roboty. Umožňuje plně automatizovanou přepravu nákladů do více než čtvrttunové hmotnosti (až 260 kg), přičemž software ActiveShuttle Management současně zajišťuje optimální řízení celého systému a větší transparentnost intralogistiky.

Autonomní transportní systém zajišťuje efektivní optimalizovaný tok materiálů v oblasti výroby.

Podle výrobce systém umožňuje již nyní vstup do továrny budoucnosti. Vysoce flexibilně dopravuje v rámci továrny podvozkové vozíky s malými boxy, které jsou automaticky nakládány a vykládány pomocí integrované zvedací plošiny.

Tento transportní systém může být snadno integrován do intralogistiky prostřednictvím technologie Plug and Go, aniž by bylo nutné přizpůsobit stávající infrastrukturu továrny. Bezpečnostní laserové skenery ve spojení s ActiveShuttle Management System (AMS) zajišťují zcela bezpečnou navigaci ve frekventovaném provozu továrny. Dokonce i při současném používání jiných transportních prostředků a přítomnosti lidí se vozidlo bez problému zapojí do rušného intralogistického prostředí. Ani náhlé změny v transportní oblasti nejsou pro něj problém díky automatické aktualizaci mapy.

Flexibilní řízení zakázek

AMS zajišťuje efektivní řízení celého vozového parku i zakázek. Aktivní transportní zakázky lze zadávat manuálně, ale díky rozhraním také plně automatizovaně.

Active Shuttle může komunikovat s koboty umístěnými na lince přímo a při použití více transportních systémů probíhá komunikace mezi nimi navzájem. Dokážou se mezi sebou informovat o změnách detailů prostředí. Veškeré transportní zakázky a pohyby jsou dokumentovány pro větší transparentnost v hodnotovém toku, aby mohl uživatel lépe optimalizovat logistické procesy.

Petr Kostolník Foto: Bosch Rexroth

Robotic journal