|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Flexibilní zábrany pro robotizovaná pracoviště

2019/ číslo 2
Modulární koncepce nově vyvinutých ochranných zábran dle EN ISO 14120 umožňuje zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž.

Společnost Engel s novými ochrannými zábranami nabízí významné zlepšení z hlediska bezpečnosti. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozvaděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Cílem při vývoji nových zábran bylo nejen bezpečně splnit požadavky normy EN ISO 14120, ale i poskytnout uživatelům vyšší flexibilitu. Společnost Engel, jako poskytovatel systémových řešení se vstřikovacími stroji a automatizací, považuje volně stojící zábrany za podstatnou součást výrobní jednotky. Proto byly stávající zábrany nahrazeny jednoduše montovatelným stavebnicovým řešením. Modulární konstrukce navíc splňuje i budoucí požadavky, které vyplývají z rostoucí procesní integrace a automatizace.

Obecně funkční design

Modulární stavebnice je flexibilním řešením pro provoz samostatných vstřikovacích strojů s pásovým dopravníkem i integrovaných a automatizovaných výrobních jednotek. Individuálně upravené prostupy s bezpečnostním tunelem umožňují bezpečné odebírání nebo podávání různých dílů ve výrobním procesu. Ve standardním provedení jsou průhledné panely tvořeny polykarbonátovými deskami, které zaručují optimální výhled na automatizační proces. Volitelně jsou k dispozici rovněž drátěné mříže nebo kombinace mříží a polykarbonátu.

Jednoduše montovatelné řešení splňuje i budoucí požadavky na rostoucí procesní integraci a automatizaci.

Vstřikovací stroje a roboty Engel se vyznačují obecně funkčním designem, v jehož rámci jsou připraveny upevňovací body pro bezpečné a čisté připojení ochranné zábrany.

Jednodušší údržba

Kromě ochranné funkce slučuje nové provedení nejrůznější požadavky zákazníků. Například díky absenci hran a drážek se ochranné zábrany snadno čistí. Ve spojení s příslušným volitelným balíčkem tak ochranná zábrana optimálně splňuje požadavky výroby v čistém prostoru a výroby pro lékařské účely.

Co do barevného provedení byla důsledně zohledněna doporučení normy. U provedení s drátěnými mřížemi tak tmavé zbarvení mřížových ploch zabraňuje odrazům, které můžou negativně ovlivňovat průhlednost. Sloupky a dveřní rámy lze i v mřížovém provedení barevně přizpůsobit podnikovému designu. Modulární konstrukce ochranné zábrany umožňuje větší přizpůsobivost i rozšiřování.

Optimalizací prošla i elektrotechnická část, která již není umístěna v dveřních rámech, ale ve snadno přístupných dveřních připojovacích skříních. Tím se zjednodušila i údržba a oprava. Systémové a zakryté kabelové kanály na stěnách zábran lze podle potřeby lehce připevnit svorkami. Polohově nastavitelný rozvaděč usnadňuje elektrickou montáž. Ochranné zábrany lze připojit k řízení vstřikovacího stroje systémem plug & play. Nové ochranné zábrany testoval a schválil rakouský institut TÜV a v současnosti představují standard společnosti Engel.

Obsluha stroje upadne a narazí do ochranné zábrany výrobní jednotky. Tento scénář musí být podle normy EN ISO 14120 simulován pomocí definované kyvadlové zkoušky s pytlem písku vážícím 90 kg. Ochranná zábrana se nesmí prolomit. Tato norma nahrazuje starou EN 953, podle které byla předepsána pouze „určitá mechanická pevnost“, blíže nedefinována.

Dr. Gerhard Dimmler Foto: Engel

První automatizované zařízení vybavené novou ochrannou zábranou je pracoviště pro zpracování kompozitů.
Modulární koncepce umožňuje snadnou montáž.
Nové ochranné zábrany podle EN ISO 14120 zvyšují bezpečnost výroby.
Robotic journal