|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Imtos - Den automatizace

2019/ číslo 2
Společnost Imtos uspořádala ve spolupráci s partnerskými firmami Fanuc a Iscar Den automatizace v Moravanech u Brna. Zaměřený byl na automatizaci se zvláštním přihlédnutím k systémům strojového vidění.

Na pět desítek účastníků z řad zákazníků firmy, která se během svého více než čtvrtstoletého působení na trhu může pochlubit zhruba 1200 instalacemi svých řešení, mělo možnost seznámit se s trendy v automatizaci a aktuálním portfoliem firmy v oblasti dodávaného strojového vybavení a služeb. Jeho základ tvoří zejména produkty pro obrábění, tváření, výrobu ozubení značek Grob, Takisawa či Famar, ale i dalších, které firma u nás zastupuje. Kromě velkého počtu servisních techniků je chloubou firmy tým Technologie, který se zabývá řešením zakázkových projektů – návrhem řešení na klíč, zahrnujícím i výběr vhodných strojů, zařízení, nástrojů a upínacích systémů podle konkrétní aplikace. Jeho výsledkem je plně optimalizovaný systém pro daný případ. Firma takto zpracovává ročně zhruba dvě desítky projektů.

V rámci své přednášky prezentovala společnost Iscar nový program nástrojového portfolia LOGIQ pro inteligentní obrábění. Program je zaměřený na vysokou produktivitu a efektivitu a připravený pro moderní automatizovanou průmyslovou výrobu v rámci konceptu Průmysl 4.0. Tyto nástroje jsou mimochodem ve výrobním závodě společnosti v izraelském Tefenu samy vyráběny na automatizovaných linkách s vysokým stupněm robotizace.

Zakázkové projekty zahrnují návrh řešení, výběr vhodných strojů, nástrojů a upínacích systémů dle konkrétní aplikace.

Radek Burdilák ze společnosti Fanuc představil pod mottem „Robotizace s rozumem” problematiku strojového vidění v automatizovaných systémech a výhody těchto řešení, ale i možná úskalí, s nimiž by se mělo počítat. Neexistuje totiž univerzální řešení a ne všechny systémy, resp. technologie strojového vidění, jsou vhodné pro různé aplikace (např. vysoce přesné lasery nemusí být vhodné tam, kde se pracuje s odrazivými reflexními povrchy), takže je nutné dobře zvážit konkrétní účel, pro který má být systém pořízen. Na příkladu ukázkových aplikací, realizovaných s firmou Imtos, bylo představeno řešení efektivní výroby v podobě plně automatizované výrobní linky, kde jeden robot obsluhuje dva stroje (robot zakládá obrobky, zajišťuje rychlou výměnu nástrojů, paletizuje a odmašťuje obrobky), a také robotizované pracoviště s plně 3D kamerovým systémem. Pro systémy strojového vidění využívá Fanuc vlastní osvědčené řešení iR vision, které nyní doplnila další novinka – systém iR calibration, určený ke zpřesňování práce robotů na základě kamerového měření. Na rozdíl od většiny obdobných řešení na trhu je kamerový systém strojového vidění Fanuc integrován přímo do robota, není tedy nutné řešit vhodné rozhraní jako u externích modulů. Firma nabízí i reálné testy a ověření funkčnosti systémů spojení robota s kamerou.

Josef Vališka Foto: Petr Kostolník

Účastníci se seznámili s trendy automatizace i portfoliem firmy v oblasti dodávaného strojového vybavení a služeb.
Účastníci se seznámili s trendy automatizace i portfoliem firmy v oblasti dodávaného strojového vybavení a služeb.
Na příkladu ukázkových aplikací bylo představeno řešení efektivní výroby.
Pro systémy strojového vidění využívá Fanuc vlastní osvědčené řešení iR vision.
Robotic journal