|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Koboti budou formovat trh

2019/ číslo 2
Globální trh s kolaborativními roboty čeká prudký nárůst. Do roku 2025 se předpokládá navýšení investic o více než dvacetinásobek – ze 710 mil. na 12,3 mld. dolarů.

Stále více podniků po celém světě se rozhoduje využít pro automatizaci svých výrobních procesů roboty. Mezinárodní federace robotiky (IFR) vnímá kolaborativní roboty jako jeden z nejdůležitějších technologických trendů, které budou v budoucnosti formovat trh.

Dostupné každé firmě

Novou kategorii robotiky poprvé představil v roce 2008 Dán Esben Østergaard, který stál u zrodu společnosti Universal Robots (UR). Cílem bylo učinit robotickou technologii dostupnou všem firmám, bez ohledu na jejich velikost. UR začala vyvíjet a dodávat malé, uživatelsky přívětivé, flexibilní a ekonomické roboty, s nimiž může člověk bezpečně pracovat v těsné blízkosti. Kolaborativní robot (kobot) představuje pro mnoho aplikací univerzálnější a flexibilnější řešení než tradiční průmyslový robot.

Proč jde o tak žádané zboží? Pro malé a střední firmy, pro které znamená pořízení průmyslového robota příliš velkou investici, představují kolaborativní roboti cenově dostupnou alternativu. Zároveň jsou tato zařízení uživatelsky přívětivější, a snadno se integrují do stávajících pracovních procesů bez nutnosti provádět nákladné rekonstrukce. Zásadním faktorem je hlavně bezpečnost kobotů – díky ní mohou pracovat v bezprostřední blízkosti svých lidských kolegů a ti se tak mohou věnovat kreativnějším úkolům.

„Kolaborativní roboti jsou čím dál tím více vyhledávaným řešením průmyslové automatizace, zejména kvůli své nízké pořizovací ceně. Navíc je návratnost investice pak velmi rychlá,“ vysvětluje rostoucí zájem o kolaborativní robotiku Pavel Bezucký, obchodní ředitel firmy Universal Robots.

Rostoucí podíl kobotů

Podle nové analýzy společnosti Markets and Markets „Collaborative Robot Market by Payload Capacity, Industry Application, and Geography – Global Forecast to 2025” se očekává, že tendence růstu trhu s kolaborativními roboty bude stále stoupat, na což poukazují data z roku 2018. Ze 710 mil. dolarů vzroste podle jejich prognózy do roku 2025 podíl na 12,3 mld. dolarů. Každý rok se tak tento segment zvětší v průměru o 50,31 %. Tento markantní růst připisují hlavně nesporným výhodám kobotů, mezi které patří mj. jejich finanční nenáročnost a rychlá návratnost, což zajímá právě zejména malé a střední firmy. Vysoký zájem je způsoben rovněž rostoucí mírou automatizace ve všech průmyslových odvětvích, což přímo souvisí s konceptem průmyslu 4.0. „O koboty je ale zájem v mnoha průmyslových segmentech, od potravinářství přes skladový management až po klasickou průmyslovou výrobu. Jsou lehké, snadno se přemisťují v prostoru a lze je jednoduše naprogramovat k aktuálně požadovanému úkolu,“ uvádí Pavel Bezucký.

Jedním ze základních faktorů motivujících podniky k hledání nových možností automatizace výroby a optimalizace procesů je i současná situace na trhu práce. Podle údajů ČSÚ byla v ČR v prvním čtvrtletí roku 2019 míra nezaměstnanosti pouhá 2 %, ale i tak se trh potýká s nedostatkem zaměstnanců, a to především v malých provozech. Koboti se tak mohou stát důležitým prvkem, který tento nedostatek pomůže pokrýt.

Adam Steger Foto: UR

Kolaborativní robot ve výrobě...
Kolaborativní robot ve výrobě...
... a výroba kobotů v továrně UR v dánském Odensee.
Robotic journal