|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Nová pravidla pro drony

2019/ číslo 2
Od příštího roku začnou provoz dronů řídit nové unijní předpisy a i menší létající roboti dostanou „espézetku“.

Bezpilotní letadla představují rychle se rozvíjející odvětví letecké dopravy, které má velký potenciál pro vytváření nových pracovních míst i hospodářský růst v EU. Evropská komise odhaduje, že do roku 2035 bude odvětví dronů v Evropě zaměstnávat více než 100 000 lidí, a ekonomický dopad by měl přesáhnout 10 mld. eur ročně, hlavně ve službách.

Pravomoc Unie byla zatím omezena na bezpilotní letadla těžší než 150 kg, menší drony podléhaly různým roztříštěným vnitrostátním bezpečnostním pravidlům. Proto EU přijala v květnu nařízení, které nahrazuje legislativní rámec z roku 2008 a má dálkově řízené drony bezpečně začlenit do evropského vzdušného prostoru.

Stanovuje společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví a reviduje mandát pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA). Nová pravidla mj. zavádějí povinnou registraci většiny volnočasových dronů (od roku 2020 budou muset být po uplynutí ročního přechodného období provozovatelé dronů registrováni u vnitrostátních autorit).

Součástí nové unijní legislativy je sice řada omezení letových oblastí, všechna ale už v ČR platí, takže nové předpisy neomezí oblasti, kde je možné s drony létat. Zásadní změnou je hlavně nové zavedení povinné registrace všech provozovatelů dronů s dopadovou kinetickou energií větší než 80 J. Tato hodnota představuje množství kinetické energie potřebné pro vážné zranění člověka. Drony, které ji jsou schopny při dopadu vyvinout, jsou potenciálně nebezpečné a budou muset být registrovány, což jsou (s výjimkou nejmenších modelů) prakticky všechny drony i se svými piloty, bez ohledu na to, zda jde o profesionály nebo amatérské či sportovní uživatele.

Pro registraci bude nutné splnit online test, který je jakousi obdobou autoškoly, a dron viditelně vybavit přidělenou registrační značkou. Nová legislativa zavádí tři kategorie dronů: Open (pro rekreační uživatele), Specific (pro komerční uživatele) a Certified (pro budoucí přepravu osob).

Dronů rychle přibývá

Kamil Pittner Foto: EU

Podle Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) využívají Češi přes 100 000 dronů pro rekreační účely. Na Úřadu pro civilní letectví ČR je registrováno více než 800 dronů k profesnímu využití. Povolení k provozování komerčních leteckých prací má téměř 500 subjektů.
Robotic journal