|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robotická pijavice dokáže šplhat po stěnách

2019/ číslo 2
Přírodou inspirovaná robotika získala další přírůstek, o jehož vznik se zasloužila sprchová hadice a pijavice.

Dva japonští vědci, Dr. Tomoaki Mashimo z Toyohashi University of Technology a Dr. Fumiya Iida z University of Cambridge, informovali o tomto novém robotickém systému ve vědeckém časopise Soft Robotics.

Roboty, které umí šplhat po stěnách, mají širokou škálu možných aplikací. Svislé stoupání je poměrně snadné, ale překážky či přelezení na druhou stranu zdi je pro ně nezvládnutelné. Nicméně nový typ robota se s podobnými problémy dokáže vypořádat. Vzory vědcům byly půdní pijavice rodu Hirudinea, které jsou vynikajícími lezci a sprchová hadice, která se pod tlakem vody dokáže různě kroutit. Pijavice se umí pohybovat po složitém terénu i stěnách pomocí dvou přísavek na koncích svého měkkého roztažitelného těla.

Výzkumníci navrhli nový pohybový mechanismus využívající trubkovou strukturu hadice k napodobení vlastností lehkých, pružných a roztažitelných pijavek. Výsledný systém dostal jméno Longitudinally Extensible Continuum-robot inspired by Hirudinea), neboli LEeCH – což je i akronym pro anglické označení pijavice. Jeho základem je pružná trubka se spirálově vinutým profilem ve tvaru písmene S, která se pohybuje zpět a dopředu otáčivým pohybem. Tělo robota, složené ze tří paralelně zapojených takovýchto pružných trubic, se může ohýbat nebo protahovat ovládáním délky každé z nich. Podobně jako již zmíněné pijavice, má i LEeCH na obou koncích svého dlouhého a pružného těla přísavky, řízené vakuovými pumpami. Tento design mu umožňuje po stěně nejen vystoupat, ale také ji přelézt a dostat se na druhou stranu. Robot úspěšně zvládl stoupání nahoru i dolů a horizontální přechod na vertikální stěně. Díky kombinaci těchto přechodů je schopen volně se pohybovat na dvourozměrném povrchu – pružné tělo s velkou možností deformace umožnilo přechod z jedné strany vertikální stěny na druhou, což je světově první úspěch ve vývoji měkkého a flexibilního robota, který je schopen volného pohybu na zdi.

Roboty tohoto typu budou mít řadu potenciálních aplikací, např. pro inspekce či údržbu budov nebo při různých pátracích a záchranných misích.

Foto: Toyohashi University of Technology

Robotic journal