|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robotický kabel nové klasifikace

2019/ číslo 2
Široké portfolio průmyslových ethernetových kabelů firmy Helukabel rozšířil nový produkt určený pro roboty – Helukat ProfiNet Type R Torsion.

Standardy ProfiNet jsou tradičně rozděleny do tří klasifikací – typu A, B a C. Nedávno však byla přidána nová kategorie – typ R, která označuje kabelový vodič s určením pro robotické aplikace. Celkem tak standard ProfiNet charakterizuje tyto aplikační kategorie:

• Typ A – pevný vodič pro fixní instalaci.

• Typ B – vodič pro pohyby nebo oblasti vystavené vibracím.

• Typ C – kabely se spirálovými vodiči pro aplikace zahrnující plynulý/trvalý pohyb (tj. vlečné řetězy).

• Typ R – kabely optimalizované pro robotické aplikace.

Vzhledem ke skutečnosti, že se technologie v průmyslových aplikacích změnila na automatizovanější zařízení, přecházejí společnosti od systémů, které používají protokol ProfiBus, k systémům, jež používají systém ProfiNet, a to díky vyšší rychlosti přenosu dat potřebné k udržení provozní efektivity v reálném čase.

Firmy přecházejí od systémů používajících ProfiBus k systémům ProfiNet s vyšší rychlostí přenosu dat.

Kromě toho se v průběhu vývoje zvýšily dynamické požadavky na průmyslová a další zařízení, jako je zrychlení, rychlost apod., což vede k vytváření více mechanického namáhání a elektromagnetického rušení (EMI). Zvýšená hodnota EMI je vedlejším produktem hustoty robotů, tj. více robotů s vyššími rychlostmi ve stejné výrobní buňce, protože pro dosažení požadovaného zrychlení potřebují motory vyšší výkon i točivý moment. Kromě toho lze EMI nalézt v různých robotických aplikacích, např. lakovací nebo manipulační robot má nižší zátěž EMI než svařovací robot, protože proces svařování vytváří určitou úroveň elektromagnetického rušení.

Helukat ProfiNet Type R Torsion byl vyvinutý speciálně s ohledem na podmínky v robotických provozech. Nabízí vynikající převodové vlastnosti v prostředí s velkým zatížením EMI díky dvojitému stínění, které je vhodné právě pro robotické aplikace, podléhající stálému torznímu zatížení. Byl testován tak, aby vydržel více než 5 milionů torzních cyklů při zatížení ±180°/m, a více než 5 milionů cyklů protahování v řetězci tažení při rychlostech zrychlení 2 g (20 m/s2) a maximální rychlosti (300 m/min). Lze jej použít v prostředí s teplotou od –40 do +80 °C. Plášť PUR je samozhášecí a bezhalogenový podle standardu IEC 60332-1-2 a 60754-1. Navíc splňuje normy podle ISO/IEC 11801 a EN 50173.

Jan Přikryl Foto: Helukabel

Robotic journal