|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Zařízení všech zemí, spojte se!

2019/ číslo 2
Letošní konference Bosch Conected World (BCW) přivedla 15. a 16. května do německé metropole přední manažery, inovátory, vývojáře, podnikatele i příznivce fenoménu označovaného zkratkou IoT.

Ústřední pódium i atmosféra připomínaly spíše koncert některé z megastars rockové hudby, než akci zaměřenou na (propojený) svět technologií, ale svým způsobem to megashow ve svém oboru opravdu byla. Ostatně to dokumentuje i hvězdný výběr jeho přednášejících, mezi nimiž figurovaly špičky managementu či vývojových laboratoří renomovaných technologických společností, a kde na seznamu účinkujících figurovaly i osobnosti, které si ve světě vědy a techniky s popularitou rockových hvězd nijak nezadají: např. „otec webu”, sir Tim Berners-Lee, který v prezentaci A Look Ahead into the Future of Tech, neboli pohled do budoucnosti technologií, naznačil, na co se můžeme v budoucnu těšit.

Akce pořádaná v renovovaném industriálním komplexu Station Berlin byla pojata opravdu velkoryse. Celkově se na pódiích v šesti fórech a sekcích Lab Kitchen a Lab Stage vystřídalo přes 150 řečníků a více než 5 tisíc účastníků dvoudenního maratonu BCW mělo možnost zhlédnout jejich poutavé prezentace pokrývající široké spektrum aplikací a aktivit, které téma konektivity v současném – a hlavně budoucím – světě zahrnuje.

Výstavní plocha o velikosti ca 14 tis m2, pojala asi stovku expozic, kde představovaly své konkrétní výsledky různé divize koncernu Bosch, partnerské firmy, startupy a samozřejmě hackeři – tedy ti dobří, kteří se snaží dávat své zkušenosti a poznatky do služeb technologického pokroku. Téměř stovka dodavatelů IoT se připojila k firmě Bosch, aby na BCW 2019 představila své inovace ve sféře výroby, mobility, logistiky, stavebnictví, energetiky, zemědělství, inteligentních dopravních systémů a mnoho dalších, které úspěšně implementovali po celém světě. Právě tento rozmanitý mix nejrůznějších průmyslových odvětví umožňuje podle organizátorů efektivní a synergickou výměnu znalostí, spoluvytváření, obchodní příležitosti a nalézání nových možností, jak mohou řešení IoT přinést užitek v nejrůznějších oblastech a scénářích.

Digitalizace mění svět

Hlavní projevy tzv. „keynotes”, mělo 12 osobností ze světa moderního průmyslu. Ten úvodní obstaral přímo šéf společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner. Ve své přednášce „Od pilotních projektů k velkoformátovému IoT byznysu” dokumentoval mj. rychlý vývoj tohoto dynamického segmentu a jeho roli pro rozvoj moderní průmyslové výroby, charakterizované např. i rychlým nárůstem počtu připojených a propojených zařízení. Na něj následně navázal Dr. Michael Bolle, nový CDO & CTO společnosti Bosch s přednáškou „Od internetu věcí k ekonomice věcí", který se zároveň představil v nové funkci Chief Digital Officer (CDO), vytvořené právě v reakci na nástup nových technologií. Do jeho ranku patří i dceřiná společnost Bosch Software Innovations a oddělení pro technologie, duševní vlastnictví a řízení kvality.

Poté následoval maraton dalších, neméně atraktivních prezentací, např. Jak digitalizace mění zavedené výrobní a obchodní modely, téma, na něž byla zaměřena přednášková sekce Pay per Part (platba za díl): Integrace IoT a průmyslových služeb pro inteligentní továrnu. Další prezentace zahrnovaly mj. propojený vývoj a na datech založené služby, jak data zkvalitňují výrobní proces, vybavení pro inteligentní továrnu, budoucnost výroby a logistiky, IoT v dodavatelském řetězci fungujícím v reálném čase, příklady „best practices” pro logistiku nové generace apod.

Další z tematických sekcí BCW byla zaměřena na stavebnictví a moderní konstrukce, využití IoT v tomto segmentu, design IoT byznysových ekosystémů, ale i sociální a personální aspekty nových technologií, jimiž se zabývala prezentace IoP (People) neboli Lidé v éře IoT.

Program druhého dne zahájilo představení konceptu PACE (Personalized, Automated, Connected and Electrified) zaměřeného na sektor mobility. V dopravní sekci s důrazem na inteligentní a autonomní dopravní systémy byly představeny nové koncepty a vize městské mobility a autonomních vozidel, na nichž se Bosch svými produkty a řešeními významně podílí. Problematika od rozpoznávání objektů po automatizované parkování a inteligentní dobíjení elektromobilů byla představena pod sloganem Move #LikeABosch. Řada z nich se již uplatňuje v nejnovějších vozidlech, a některé prvky, jako např. Retrofit e-call, lze implementovat i do starších modelů, které ještě nebyly vybaveny digitálními systémy a pokročilou elektronikou přímo od výrobce. Klíčovou roli v těchto projektech má samozřejmě potřebná infrastruktura, zahrnující mj. pokročilé systémy strojového vidění, kterým byla věnována prezentace Senzorika 4.0 – Evoluce průmyslových komponent k IoT zařízením, mapující vývojové trendy moderních čidel, které díky propojení do komplexnějších systémů nabízejí zcela nové možnosti včetně propojených výrobních platforem.

Pohled do technologických trendů naznačil, co můžeme očekávat v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Významnou součástí BCW 2019 bylo i téma umělé inteligence, na níž vystoupili např. Cassie Kozyrková, šéfka vědeckého výzkumu společnosti Google s úvahou Automatizace za hranicemi lidského vyjadřování, čili jak využít potenciálu AI a strojového učení, dále Rahul Kapur z Centra Bosch pro AI představil průmyslovou umělou inteligenci a její možnosti. Účastníci se mohli seznámit i s futuristickými vizemi využití těchto technologií, které představil John Thornton, CEO firmy Astrobotic v přednášce Autonomie a AI pro průzkum vesmíru a průmysl budoucnosti.

Roboti a automaty – součást budoucnosti

Na akci samozřejmě nemohly chybět ani roboty a automatizované systémy, které jsou jedním ze stěžejních prvků naší propojené budoucnosti. Kromě humanoidních robotů, s nimiž jste si mohli zahrát fotbal, to byly však hlavně praktické aplikace, přitahující zájem návštěvníků. Jednou z nich byla prezentace, jak se v moderní průmyslové výrobě uplatňují řešení, zahrnující mobilní robotická vozidla jako součást automatizovaných výrobních linek. Bosch Rexroth, který nedávno představil svůj robotický systém Apas, vyvinul pod označením ActiveShuttle komplexní řešení umožňující rychlou a bezpečnou přepravu až 260kg nákladu v prostředí výrobních provozů. Tato integrovaná platforma umožňuje plně automatizované nakládání a vykládání kontejnerů vybavených malými podvozkovými přepravními vozíky.

Byla prezentována i jedna z experimentálních novinek firmy Bosch v oblasti automatizace – robotizovaná buňka se systémem automatizované vizuální kontroly, využívající nový systém strojového vidění ViPAS k detekci případných anomálií. Umožňuje podstatně zrychlit výrobní cyklus oproti tradičnímu řešení, kdy tyto operace vykonává lidský personál.

I lidem ve výrobním procesu může robotika jejich práci výrazně usnadnit, jak ukázala prezentace Sarika Webera CDO firmy Ottobock nazvaná: „Budoucnost lidské mobility – na cestě k Homo Technologicus”, dokumentující, jak podpůrné a asistenční systémy pomáhají lidem rozšířit jejich vlastní schopnosti.

Josef Vališka Foto: autor

Šéf společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner dokumentoval rychlý vývoj konektivity, kde by mělo být už příští rok připojených až 20 miliard zařízení.
Šéf společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner dokumentoval rychlý vývoj konektivity, kde by mělo být už příští rok připojených až 20 miliard zařízení.
Volokoptéra by se mohla stát součástí nových systémů vzdušné osobní dopravy.
Možnost propojení výrazně ovlivní i nejrůznější dopravní systémy.
Robot Šakal je malá rychlá platforma pro výzkum terénní robotiky.
Robotic journal