|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatizace pomocí Pick & Place

2019/ číslo 3
Propojením optického souřadnicového měřicího stroje s kolaborativní robotikou lze získat efektivní systém k automatickému načítání, měření a třídění dílů.

Kombinace optické 3D metrologie a robotiky je u firmy Bruker Alicona známa. Jejich systémy s kooperujícími roboty ve spojení s optickým 3D měřicím senzorem s vysokým rozlišením jsou již úspěšně využívány k automatickému měření nejmenších součástí ve všech odvětvích zpracování kovů. Novinkou je propojení optického souřadnicového měřicího systému (CMM) s robotickým ramenem, které firma předvede na veletrhu EMO jako řešení Pick & Place v oblasti zabezpečování průmyslové kvality.

Výkonná kombinace

Uvedená kombinace umožňuje automatické třídění na vyhovující a nevyhovující části v rámci měřicího procesu. Toto rozšíření je založeno na interakci mezi administrátorem, který předdefinuje měřicí řady, robotem pro manipulaci a optickým 3D měřicím senzorem. Naučení měřicích sérií robota probíhá ve třech krocích a nevyžaduje žádné znalosti programování.

Systém prezentuje automatizované měření pro ověření polohy, tvaru a drsnosti.

Ryze optický mikrosouřadnicový měřicí systém sdružuje výhody dotykové technologie souřadnicového měření a optické metrologie povrchu. Pouze s jedním senzorem se s vysokou přesností měří rozměr, poloha, tvar a drsnost součástí. Spektrum měřitelných povrchů zahrnuje běžné průmyslové materiály a kompozity, jako jsou plasty, PCD, CFRP, keramika, chrom, ale i matné a vysoce leštěné komponenty. Optický CMM stroj lze použít ve výrobě díky různým hardwarovým a softwarovým rozšířením.

Zkrácené doby měření

V podobě reálné aplikace prezentuje tento systém automatizované měření třínásobných lisovacích vložek u firmy Stepper, která jej používá pro ověření polohy, tvaru a drsnosti. Lisovací vložka je součástí děrovacích nástrojů, které se používají mj. pro výrobu automobilových kontaktních dílů, jichž firma Stepper produkuje až 2550 za minutu, přičemž z hlediska měření jsou nejdůležitější odchylka tvaru, kvalita povrchu a poloha nástroje vzhledem k vnějšímu obrysu. Všechny tyto parametry hlídá jediný optický senzor. Souřadnicový měřicí systém zajišťuje vysokou přesnost i pro komponenty s tolerancemi v jednociferném rozmezí µm. Jednou z nejvýhodnějších vlastností je významné zkrácení doby při optickém měření. Aby bylo možné zkontrolovat příslušné geometrie dílu, není už nutné skenovat jej celý, ale pouze ty části vnějšího obrysu, které jsou klíčové a je potřebné jejich proměření. Tím se doba měření zkrátí o více než 2/3. Další výhodou vzhledem ke zvýšené účinnosti je funkčnost bočního snímání umožňující opticky měřit svislé povrchy bez opětovného upnutí součásti.

Petr Přibyl

Foto: Bruker Alicona

Optický mikrosouřadnicový měřicí systém sdružuje výhody dotykové technologie souřadnicového měření a optické metrologie povrchu.
Všechny parametry hlídá jediný optický senzor.
Robotic journal