|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Fleet management pro optimalizaci robotizované logistiky

2019/ číslo 3
Rostoucí úroveň propojování systémů ve výrobních prostředích se stále více promítá i do potřeby inteligentních řešení ve vnitropodnikové přepravě.

Prostředí v továrnách se v současné době rychle vyvíjí. Zavádějí se digitální platformy, lidé a stroje spolupracují a výrobní technologie jsou stále efektivnější. Zároveň ale nabývají na důležitosti inovativní koncepty umožňující automatizovat procesy interní logistiky. Výroba založená na Průmyslu 4.0 může fungovat pouze v tom případě, že výrobní a logistické procesy jsou účinně integrovány a řízeny. Realita ovšem bývá odlišná a i vysoce kvalifikovaní zaměstnanci často tráví čas tím, že manuálně dopravují materiál z místa na místo na úkor vlastní produktivity. Automatizovaná logistika vyžaduje řešení, která flexibilně propojují jednotlivé výrobní činnosti. Efektivním nástrojem pro efektivní automatizaci interních materiálových toků jsou mobilní roboty. S jejich využitím lze snadno propojit procesy, účelně využívat zdroje a motivovat zaměstnance. Při pohledu na robotizované provozy vidíme, že mobilní roboty jsou velmi vhodné do dynamických výrobních prostředí. Navíc se také ukazuje, že efektivní automatizační technologie musí být navrženy tak, aby je dokázal zvládnout každý pracovník i bez programovacích zkušeností. Autonomní mobilní roboty je snadné ovládat s využitím intuitivního uživatelského prostředí na mobilním zařízení či počítači, a jakmile je robot naprogramován na logistický úkol, umožňuje pracovníkům, kteří dříve vozíky tahali ručně, věnovat se jiným úkolům s vyšší přidanou hodnotou. A ještě více mohou výrobní podniky získat s celou flotilou robotů.

MiRFleet

Jednou z klíčových funkcionalit autonomních mobilních robotů je fleet management reprezentovaný např. softwarem MiRFleet, který poskytuje podnikům nástroje k rychlé a centralizované konfiguraci více mobilních robotů. Umožňuje automatizovaně upřednostnit a volit nejlépe připraveného robota, plánovat využití různých doplňkových modulů či tažných zařízení, propojit se s ERP systémem a centralizovaně spravovat celou flotilu.

Díky intuitivnímu webovému rozhraní nabízí software centralizované řízení robotů všech pracovišť z jednoho místa.

Software nabízí centralizované řízení robotů všech pracovišť z jednoho místa s využitím intuitivního webového rozhraní. Naprogramovat a ovládat flotilu robotů s různými nadstavbovými moduly, tažnými prvky a dalšími doplňky je tak velmi snadné. Po rychlém naprogramování je systém schopen řídit interní přepravu podle stanovených priorit a volit roboty vhodné pro konkrétní úkol na základě jejich vybavení, pozice a aktuální dostupnosti. Nepředpokládané události, jako třeba náhlé překážky na trase, jsou okamžitě komunikovány prostřednictvím e-mailových notifikací. Uživatelé mohou získat přístup k MiRFleet funkcím z osobního počítače či mobilních zařízení. Systém je schopen koordinovat až stovku robotů MiR, efektivně řídit frontu požadavků a prioritizovat úkoly. Pokud je potřeba, dokáže také koordinovat nabíjení jednotlivých robotů tak, aby flotila byla provozuschopná 24 hodin denně po celý týden.

Flotila robotů v Honeywell

MiRFleet využívají např. ve společnosti Honeywell Analytics ke koordinaci tří robotů MiR100 v rámci dynamického výrobního prostředí. Software přiděluje jednotlivým robotům úkoly na základě jejich dostupnosti, přičemž zajišťuje bezpečné a efektivní interní logistické operace. „Protože používáme více robotů, potřebovali jsme nástroj k jejich řízení, který by respektoval specifické podmínky našeho výrobního prostředí, např. úzký koridor, kam se v daný čas vejde pouze jeden robot. Software MiRFleet toto spolehlivě vyřešil,“ řekl Stuart Harris ze společnosti Honeywell. Software byl využit i k řízení dalších faktorů, jako třeba určení rychlosti robota na pracovišti, tj. kde se může pohybovat rychleji a kde naopak musí zpomalit apod. Pokud se sníží kapacita baterií, odešle systém robota automaticky k nabíjecí stanici, kde čeká na další instrukce.

Jesper Sonne Thimsen, MiR

Foto: MiR

Jednoduché programování zvládne i personál bez programovacích zkušeností.
Jednoduché programování zvládne i personál bez programovacích zkušeností.
MiRFleet využívají ve společnosti Honeywell ke koordinaci tří robotů MiR100.
Software přiděluje jednotlivým robotům úkoly na základě jejich dostupnosti.
Systém respektuje specifické podmínky, jako je např. úzký koridor, kam se v daný čas vejde pouze jeden robot.
Robotic journal