|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Konstruktéři zručnosti robotů

2019/ číslo 3
„Našim cílem je co nejvíce zjednodušit kolaborativní aplikace, aby je bylo možné snadno implementovat i do oblastí, které předtím nešlo automatizovat," říká Aleksander Marinkovic.
Roboti jsou tak šikovní, jak jim to umožní koncové nástroje. Jak vidí trendy v této oblasti Aleksander Marinkovic, General Manager CEE společnosti OnRobot, jedné z firem určujících směr vývoje v této branži?

Jak vypadá aktuální situace na trhu s koncovými nástroji pro roboty? Chtějí zákazníci spíše jednoduché levné řešení, nebo už se zajímají i o nový trend, kterým jsou sofistikovanější nástroje jako třeba dvojitý gripper?

V současnosti vidíme největší zájem o pokrytí jednodušších aplikací typu Pick & Place a obsluhy strojů, ale lze postupně očekávat poptávku po nástrojích, které umožní zvládnout složitější úkoly jako právě duální uchopovače. Obecně ale zájem o robotické technologie na trhu ve střední a východní Evropě silně roste. Odhaduje se, že v tomto segmentu je velikost českého trhu s víceúčelovými průmyslovými roboty nejvyšší, vzhledem k tomu, že překračuje prodeje realizované v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku a na Slovensku. Z toho také vyplývá rostoucí zájem o koncové nástroje.

Typy nástrojů, o které je největší zájem, zpravidla určují odvětví: V regionu CEE cítíme největší poptávku z automobilového, elektrotechnického, farmaceutického průmyslu, zemědělství, a rovněž chemického a potravinářského průmyslu. Tato odvětví potřebují nejčastěji automatizovat procesy balení, kontroly kvality, manipulace s materiálem, obsluhy strojů, montáže a svařování.

Pokud se týká konkrétních produktů, nejpopulárnější jsou hlavně prstové uchopovače RG2, RG6, RG2-FT a vakuový VG10. Snažíme se především o kontinuální zlepšování našich produktů tak, abychom byli vždy na špici inovativních dodavatelů. Mezi důležitými novinkami můžeme jmenovat digitální I/O CONVERTER uvedený v letošním roce, který rozšiřuje škálu platforem, na které mohou být nasazeny koncové nástroje OnRobot, a od kterého si hodně slibujeme.

S nástupem kobotů vzrostla i potřeba vhodných koncových efektorů pro tento typ robotů, což samozřejmě přilákalo i řadu výrobců... Cítíte rostoucí konkurenci na trhu?

Ano, konkurence se zvyšuje, ale my se cítíme jako firma, která má náskok, která má nejširší a ucelené portfolio produktů. Naši koncoví zákazníci najdou vše pod jednou střechou, dokážeme jim poskytnou nástroj pro každou potřebu. Žádný z našich současných konkurentů se nemůže pochlubit tak širokou základnou produktů. Navíc jsme přesvědčeni o tom, že pokud jde o technologii obsaženou v našich koncových nástrojích, je ve svém oboru jedinečná.

Firma si vytyčila strategii One Stop Shop pro kolaborativní robotiku, daří se tyto záměry naplňovat?

Určitě ano. Pracujeme jednak na rozšiřování portfolia koncových nástrojů (EOAT) a pak na ještě užší integraci ekosystému OnRobot s jednotlivými typy kolaborativních robotů. Naše One Stop Shop strategie, tedy „vše na jednom místě“, znamená pro firmy, že u nás najdou všechny prvky potřebné k zajištění jejich kolaborativní aplikace a pokrytí potřeb kolaborativní automatizace. Dnes nabízíme široké spektrum produktů včetně uchopovačů, senzorů, doplňků, softwaru atd., které jsou kompatibilní se všemi robotickými rameny, aplikacemi a dalším robotickým vybavením pro potřeby všech odvětví s různými výrobními potřebami. Nástroje OnRobot dnes mohou být integrovány s mnoha dnešními robotickými systémy a prostřednictvím školení poskytujeme našim partnerům obchodní a produktové znalosti potřebné k úspěšné realizaci zákaznických projektů.

Jaké ambice má OnRobot na českém trhu a kdo jsou vaši zdejší zákazníci, např. jaký typ firem? Na co se ve své pozici chcete zaměřit?

Chceme zaujmout naše zákazníky především obchodními přínosy našich technologií, které vyplývají z neustále rozvíjené technologické vyspělosti. Silně investujeme do výzkumu a vývoje, abychom oslovili zákazníky s aktuálními potřebami na výrobních dílnách. To jsou dnes zejména firmy z automotive a strojírenského segmentu, jež jsou pod velkými konkurenčními tlaky.

Do budoucna chceme své produkty představit i dalším výrobním podnikům a i jiným odvětvím, které potřebují automatizovat rutinní činnost, ať již jde o velké společnosti, či malé firmy. V našich krátkodobých plánech je uvedení nových produktů buď formou vlastního vývoje, formou akvizic nadějných firem, či slibných technologií.

Nabízíme řešení, která jsou určena pro všechny typy podniků bez ohledu na jejich velikost či druh podnikání. Možnosti jsou nekonečné a záleží na zákaznících, jakým způsobem jich využijí. Našim cílem a úkolem je co nejvíce zjednodušit kolaborativní aplikace, aby je bylo možné snadno a rychle implementovat a umožnit jejich rozšíření do nových oblastí, které nebylo předtím možné automatizovat.

V seznamu partnerů figurují hlavně firmy ve středních a severních Čechách, v Brně a na severu Moravy. Jaké faktory ovlivňují jejich výběr – je to dáno strukturou průmyslu, zaměřením na typy dodávaných robotů nebo jih není z Vašeho pohledu tak zajímavý?

Technologie obsažena v koncových nástrojích je ve svém oboru jedinečná.

Naše stále se rozšiřující portfolio produktů a řešení vyžaduje nové systémové integrátory a prodejní partnery s nejrůznějšími dovednostmi a zkušenostmi z řady oblastí a odvětví. Je zřejmé, že na severu České republiky a Moravy se nachází silná základna automobilových subdodavatelů, kteří jsou nyní největšími uživateli automatizačních technologií. Je proto přirozené, že chceme být co nejblíže těmto podnikům. Ale s rozšířením poptávky i do dalších odvětví budeme postupně hledat partnery i v dalších průmyslových regionech, včetně jihu České republiky.

V řadě případů využívají výrobci robotů a jejich vybavení i spolupráci s technickými školami a univerzitami, funguje to tak i u OnRobotu v Česku?

Samozřejmě, společně s našimi partnery podporujeme univerzity a technické školy v nejrůznějších projektech. Jsme přesvědčeni, že tento typ spolupráce je skvělým způsobem jak edukovat trh s automatizačními technologiemi a prezentovat se jako lídr robotické automatizace.

Jana Cenefelsová

Foto: OnRobot

Gripper Gecko je snadno využitelný v aplikacích Pick & Place.
Jedny z nejpopulárnějších uchopovačů jsou prstové, na snímku je model RG2-FT.
Robotic journal