|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Od kontejneru k jednotlivému dílu

2019/ číslo 3
Síla Würth Elektronik se opírá o velké zákaznické portfolio z mnoha oborů, které se skládá především z malých a středních podniků.

Tím dokáže zajistit 90 až 95 % obratu, čímž snižuje finanční riziko, kdyby došlo ke ztrátě velkého zákazníka. Stinnou stránkou této strategie je nutnost velkých skladových zásob – v tomto případě zboží v hodnotě 9,5 milionů eur, které zajišťuje nezávislost na dobu tří až šesti měsíců. Díky nabídkovému katalogu, který zahrnuje 5500 standardních artiklů a skladovým zásobám čítajících 6500 artiklů, je vyžadován také příslušně velký a organizovaný sklad – pouze tak je možné zajišťovat specifické požadavky dle potřeb tohoto druhu logistiky.

Nejrůznější objednávky jsou expedovány s mírou RMA (Return Merchandise Authorization) 0,08 % – tedy jednou chybou na 2200 řádků objednávek, přitom jde o celé palety, kontejnery pro průmyslové velkoodběratele, balíčky s malým množstvím až po vzorky zdarma.

Automatický přepravní pás

Stále rozsáhlejší sortiment vedl firmu k rozšíření skladu, jehož výstavba byla dokončena v roce 2017. Hlavním těžištěm přestavby byla instalace mezipatra a automatického přepravního pásu. To mělo zaručit, že se nerozšíří budova a tím neprodlouží trasy pro zaměstnance z vychystávání a kontroly kvality. Nový systém zajišťuje plynulé přebírání vychystávacích boxů a současně zamezuje přetížení kontrolní oblasti, kterou musí zboží procházet, protože všechny zásilky se kontrolují.

Logistickou změnou bylo i oddělení vstupních a výstupních toků zboží – to znamená, že se odebrané artikly nakládají na palety na dopravním pásu a při výstupu je z pásu odebere jeden ze dvou vysokozdvižných vozíků STILL FM-X 10 s výsuvným zvedacím zařízením, který pak naloží na jednu z konzol na konci paletového regálu. Tak se minimalizuje riziko překrývání materiálových toků.

Těžištěm přestavby byla instalace mezipatra a automatického přepravního pásu.

Z paletového regálu odebírají palety vylepšené regálové vozíky MX-X, disponující laserovými detektory a kamerou pro jízdu vzad, která se automaticky přizpůsobí rychlosti jízdy. Čím rychleji vozík jede, tím větší je zorný úhel kamery a laserové detektory zase identifikují případné překážky. „Tyto dva bezpečnostní a asistenční systémy byly vyvinuty specificky pro francouzský trh," říká Thomas Bary, manažer prodeje ve společnosti STILL.

Sklad s úzkými uličkami, který firma zvolila na základě zkušeností poboček skupiny Würth, má nejvyšší skladové místo v úchopové výšce 10,50 m se specifikem, že paletová místa jsou standardizována na hloubku 80 cm a šířku 1,20 m. Toto prostorové řešení vychází ze softwaru firmy pro správu skladu, který umožňuje pouze jedno číslo artiklu, popř. šarže na paletu. Výhodou je, že pokud se u některého artiklu zjistí problém s kvalitou, je možné příslušné místo okamžitě zablokovat a zabránit jakékoli expedici vadného zboží. Tato flexibilní funkčnost umožňuje firmě v jejich logistické práci využívat princip FIFO (First In First Out).

Flexibilita a bezpečnost

Oproti běžným vysokozdvižným vozíkům, u kterých je předprogramovaná výška zdvihu, je vozík MX-X vybaven funkcí OptiSafe, která umožňuje nastavit výšková omezení pro určité oblasti. Díky tomu je možné vytvořit plán skladu s označením zakázaných míst a naprogramovat bezpečné výšky dle topografie skladu nebo překážek a vyloučit tak lidské selhání i riziko kolizí. Systém se opírá o síť transponderů zapuštěných v podlaze, která vozíkům sděluje v reálném čase jejich přesnou polohu. Jde o flexibilní systém, protože při přestavbě budovy, např. rozšiřováním nebo změnou funkce skladovací plochy, je možné transpondery jednoduše přeprogramovat.

Petr Kostolník

Foto: STILL

U vozíku MX-X je možné naprogramovat bezpečné výšky dle topografie skladu a vyloučit tak lidské selhání.
U vozíku MX-X je možné naprogramovat bezpečné výšky dle topografie skladu a vyloučit tak lidské selhání.
Vysokozdvižné vozíky FM-X 10 pomáhají výsuvným zvedacím zařízením.
Vylepšené regálové vozíky MX-X disponují laserovými detektory a kamerou přizpůsobující se rychlosti jízdy vzad.
Robotic journal