|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Software pro robotickou automatizaci je na vzestupu

2019/ číslo 3
Výdaje na RPA (Robotic Process Automation) software rostly v loňském roce o více než polovinu. Do roku 2020 by se RPA měla stát běžným řešením zejména ve finanční sféře.

Podle analytiků Gartneru vykazoval trh RPA za loňský rok růst o 57 % na 680 mil. dolarů a ani v následujících letech nebude tempo růstu nízké – v roce 2022 má dosáhnout celkové velikosti 2,4 mld. dolarů. Organizace vidí v robotické automatizaci procesů, tedy v provádění stále se opakujících manuálních úkonů v aplikacích pomocí jiného software místo zaměstnanců, snadno dosažitelnou metu. RPA nástroje kopírují „ruční“ práci lidského operátora v uživatelském prostředí aplikace – ta přitom může běžet buď na koncové stanici, nebo v serverovém prostředí. „Zaměstnanci pochopitelně mohou dál kopírovat, vkládat a měnit data ručně, přenecháte-li ale tyto aktivity RPA, sníží se chybovost a zvýší se kvalita dat,“ vysvětluje viceprezidentka výzkumu Gartneru Cathy Tornbohmová. Nejčastěji nasazují RPA banky a podniky z finanční sféry, pojišťovny, utility a telekomunikace. Jde obvykle o snahu propojit různé prvky účetních a HR systémů, v nichž lze pomocí RPA automatizovat současné manuální úkony či procesy nebo automatizovat funkce tzv. legacy systémů využívajících nekompatibilní zastaralé technologie, které však nelze jednoduše opustit.

Z RPA se stává mainstream

Odhady Gartneru hovoří jasně – z RPA se v případě největších podniků stává mainstreamová záležitost. Do konce letošního roku ji nasadí 60 % organizací s obratem nad miliardu dolarů, a do roku 2022 bude RPA v nějaké podobě využívat 85 % velkých podniků. Růst bude stimulovat jak klesající cena RPA (o 10–15 % v průběhu příštího roku), ale také očekávané úspory, zvýšení přesnosti a zlepšení compliance, jež RPA obvykle slibuje.

Z RPA se tak bude postupně stávat technologie vhodná zejména tam, kde je třeba překlápět data mezi systémy, nebo v případech práce se strukturovanými, digitalizovanými daty, jež jsou zpracována podle přesných pevných pravidel. Atraktivní oblastí jsou i historické či externí systémy a aplikace, u nichž může být RPA alternativou k jejich nahrazení či integraci do moderních systémů. Dalším trendem je integrace AI funkcí do RPA produktů – tedy doplnění strojového učení a dalších AI technik pro rozšíření možností automatizace za hranice provádění přesně daných úkonů.

Pozor na časté chyby

Analytici Gartneru zároveň varují před typickými úskalími a chybami, které podniky při nasazování RPA dělají. Johanna Robinsonová, ředitelka výzkumu Gartneru vysvětluje:

Ve fázi plánování je to obvykle uvažování o RPA a jeho plánování jako kompletního (end-to-end) procesu namísto soustředění se na konkrétní aktivitu v rámci procesu. Mapování celého procesu před jeho automatizací celý projekt výrazně zpomaluje a může být méně efektivní. Je-li totiž úspěšně automatizována jedna konkrétní aktivita, lze daný kód rychle upravit pro další podobné aktivity v témže nebo jiném procesu. Například ekonomická oddělení mohou začít konzervativním nasazením RPA na několik konkrétních aktivit. I tak budou dosahovat desetinásobného zvýšení výkonu oproti zaměstnanci pracujícímu stejný počet hodin na plný úvazek.

Roboti jsou jen tak dobří jako lidé, kteří je navrhují a spravují.

Ve fázi výstavby nastávají potíže, pokud je k nasazení RPA přistupováno stejně jako k historickým technologickým projektům, tedy metodou „velkého třesku“, kdy je většina use case zmapována a testována před implementací. Před nasazením RPA není potřeba znát dokonale každý myslitelný požadavek a způsob uplatnění. Takový přístup vyžaduje mnohem více času a peněz.

Ve fázi testování je chybou přílišné spoléhání se na dodavatele a IT týmy. Odpovědný by měl být firemní RPA tým, zatímco dodavatelé a IT by měli zajišťovat potřebnou podporu, když je třeba. Vždy platí, že roboti jsou jen tak dobří jako lidé, kteří je navrhují a spravují.

Vladimír Kaláb Foto: TMP

Robotic journal