|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatizační specialisté se spojili v boji proti koronaviru

2020/ 14.4.
Společnost Fanuc Czech se stala generálním partnerem projektu automatizované linky na výrobu ochranných filtrů. Linka umožňuje produkovat kriticky nedostatkové komodity, jako jsou ochranné pomůcky pro zdravotníky, záchranné složky a další pracovníky „v první linii“.

Automatizovanou linku na výrobu filtrů českého výrobce Sigma Lutín vyprojektovala v rekordní době 13 dnů brněnská firma Acam Solution ve spolupráci s dalšími průmyslovými partnery.

Filtr, který je dílem společnosti Sigma Výzkumný a vývojový ústav, patří ke klíčovým prvkům využívaným u řady ochranných pomůcek, jež nyní vznikly v rámci různých projektů zaměřených na boj s pandemií Covid-19 včetně aktivit univerzitních a výzkumných týmů. Patří k vysoce výkonným a spolehlivým zařízením svého druhu – v kombinaci s maskou dokáže udržet lékaře a pracovníky IZS v bezpečí po dobu 10 hodin a umožní jim dělat svoji práci bez obav o zdraví své, svých blízkých i pacientů. A právě jeho výrobu pomůže zajistit nová automatizovaná linka, která je stabilní vůči kritickým faktorům omezujícím nyní provoz řady průmyslových firem.


Poté, co specialisté Acam Solution navštívili výrobní provoz na místě, byl vyhodnocen potenciál automatizace provozu a možné rychlé pomoci v řádu několika týdnů. Výstupem z této analýzy byl návrh řešení automatizace dílčích uzlů výrobního procesu. Jak uvedl jednatel Acam Solution, Ing. Pavel Bortlík, primárním cílem bylo navýšení průchodnosti výrobní linky obsluhované dosud lidským personálem, a zajistit, aby mohla s aktuálním počtem pracovníků, které měl podnik pro tuto výrobu k dispozici, přejít i v případě rozsáhlé karantény na třísměnný provoz umožňující naplno využít výrobní potenciál.

Od prvotního impulsu na základě iniciativy agentury CzechInvest trvalo pouhé 4 dny, než inženýři dokončili návrh prvních uzlů výrobního procesu, a v průběhu následujících dnů programátoři s elektrikáři připravili řízení linky. Průmyslové roboty, které dodala společnost Fanuc, byly osazeny vybavením od firem Schunk, Keyence, Rockwell Automation, Baluff aj. a specialisté firem zapojených do projektu se mohli zaměřit na oživení linky, což probíhá právě nyní.

Robotizace dříve manuálně obsluhovaných pracovišť umožní zvýšit výrobní kapacitu o 2/3, nyní se řeší výrobní technologie, dodávky komponent a jejich logistické zajištění apod. Linka již nicméně byla úspěšně instalována a první fáze zahrnující montážní uzel je připravena k provozu a optimalizována. Následovat bude další část zaměřená na značení a další operace v rámci přípravy k expedici hotových výrobků.

Největší výzvou této akce bylo vedle expresního návrhu velmi sofistikovaného zařízení také zajištění financí a dodávky s instalací automatizační techniky (průmyslové roboty, kamerové navádění, laserové značení, odsávací a upínací technika, pneumatické prvky, funkční bezpečnost, nosné konstrukce, řídicí technika, výroba dílců apod.) pro expresní realizaci tohoto projektu. Po dohodě s obchodními partnery bylo vzhledem k závažnosti situace rozhodnuto celý projekt provést formou zápůjček komponent a poskytnutím odborných kapacit zdarma, a výrobu dílců zajistit ve výši vzniklých nákladů, na nichž se bude podílet VVÚ Sigma.


Za pouhých 13 dnů dokázala firma Acam Solution za podpory společnosti Fanuc analyzovat proces, vytvořit zadání a dát dohromady největší hráče v oblasti dodávek průmyslové automatizace pro kompletní řešení automatizované linky.

Robotic journal