|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Jak na automatizaci a roboty... řeší nový dánský projekt

2020/ 4.5.
Počátkem března se ve své světové premiéře na velvyslanectví Dánského království v Praze oficiálně představil unikátní projekt na podporu automatizace a robotického průmyslu: globální robotický propojovací hub #HowToRobot.

Cílem robotického propojovacího projektu je umožnit propojení výrobců robotů, dodavatelů automatizační techniky a systémových integrátorů z celého světa včetně průmyslových společností a dalších firem tak, aby měli zájemci možnost globálního porovnání nejrůznějších produktů a služeb, které jsou v tomto oboru k dispozici, včetně přímých kontaktů na dodavatelské firmy. Spoluzakladatel a generální ředitel robotického hubu Søren Peters odpověděl TechMagazínu na několik otázek.

Co bylo inspirací pro vznik tohoto projektu?

Inspiroval nás naprosto chybějící přehled o trhu s roboty. Komplikoval práci nejen nám konzultantům z poradenské skupiny Gain & Co, například když jsme chtěli pomoci našim zákazníkům náležitým způsobem. Proto jsme sami pro sebe začali stavět tuto platformu. Od té doby jsme zjistili, že nejsme jediní, komu tento přehled o robotickém trhu chyběl. Navíc jde o projekt zcela nezávislý na dodavatelích robotů.

Jak zabezpečujete aktuálnost informací, které hub nabízí zájemcům?

Na aktuálnosti je to vlastně postavené a stojí to na čtyřech nosných pilířích. 1) Základní informace o společnostech nakupujeme od spolehlivých soukromých poskytovatelů údajů a veřejných institucí. 2) Všichni noví dodavatelé jsou ověřováni přímo našimi zaměstnanci. 3) Udržovat a ověřovat údaje o dodavatelích nám pomáhají místní asociace a technologičtí partneři v příslušných zemích. 4) V neposlední řadě, pokaždé, když se dodavatel zaregistruje, budou mu chodit pravidelné upomínky, aby se ujistil, zda jeho základní informace o společnosti a produktové řady i služby jsou aktuální.

Jak přijali projekt výrobci robotů?

Musím říct, že velmi dobře. Například v zemích, které jsme dosud po spuštění hubu oslovili, byla reakce nadmíru dobrá. Výrobci a integrátoři na trhu náš projekt považují za vynikající příležitost, jak se vypracovat na mezinárodní scénu a oslovit další dodavatele v sousedních zemích. V průběhu času by měl náš hub zmenšit rozdíly ve znalostech zákazníka a dodavatele, čímž vytvoří lepší podmínky pro uzavírání obchodů v oblasti robotiky. Vzdělaný zákazník je lepší zákazník.

Na www.howtorobot.com najdete: Katalog robotů – více než 9500 výrobců, integrátorů, dodavatelů a poradců na celém světě. Tržiště s roboty – zde je možné porovnat ceny robotů a poptat řešení, ale i prodávat a kupovat použité roboty či jejich součásti. Vyhledávač robotů – pomůže v daném provozu identifikovat a upřednostňovat projekty s možností automatizace. Kalkulačka investic – umožňuje spočítat výhody zautomatizovaného provozu. Novinky o robotech – studie, reporty, zprávy i názory odborníků týkající se tržních trendů a robotických technologií.

Pokud to lze posoudit z odezvy prvních zájemců, kdo jsou nyní jeho hlavní uživatelé (jaký typ firem, z jakých průmyslových sektorů apod.)?

Z pohledu dodavatelů jsou samozřejmě hlavními uživateli výrobci a integrátoři robotů. Ze strany zákazníků zaznamenáváme velký a pozitivní zájem ze všech typů oborů výrobních firem, zejména ale z potravinářského a elektrotechnického sektoru. Díky robotickému hubu mají průmysloví výrobci na výběr z tisíců prodejců, které mohou přímo kontaktovat. Tím získávají obrovskou možnost učinit kvalifikované rozhodnutí o investici do automatizace svých provozů.

Takže jde o transparentní prostředí robotického trhu?

Ano, to je správně řečeno. Transparentnost pomůže průmyslovým výrobcům nalézt vhodné dodavatele robotů i automatizační techniky, čímž můžeme dosáhnout urychlení přechodu k automatizaci. Zjednodušeně se dá říct, že robotický hub umožňuje prodávajícím i kupujícím průmyslových robotů se v digitálním světě vzájemně najít a propojit.Třeba výrobci v České republice se propojí s globálními dodavateli robotiky, tím by české firmy získaly odpovědi na nejčastější otázky související se zaváděním robotizace a automatizace, jako jsou např.: Jaký druh robotického řešení potřebuji? Které procesy mohu automatizovat a které naopak ne? Vyplatí se mi investice do robota?

Hub umožní firmám kvalifikované rozhodnutí o investici do automatizace svých provozů.

Projekt úspěšně odstartoval. Na co se bude nyní v další fázi zaměřovat?

Ačkoli bohužel máme nějaké zjevné logistické problémy týkající se koronaviru, musíme rozšířit povědomí projektu #HowToRobot v západní Evropě a USA. V současné době vyvíjíme standardizovanou evropskou smlouvu o dodávkách robotů, shromažďujeme statistické informace o trhu, například, jak se pohybují ceny apod., a také vytváříme jasný a srozumitelný nástroj specifikace požadavků. Ten zajistí, že se budou obchody domlouvat strukturovaným způsobem. Standardizované znění smlouvy a nástroj pro specifikaci požadavků umožní přeshraniční robotické projekty. Například to umožní, aby robotické řešení vyvinuté v Německu bylo postaveno a integrováno českým integrátorem do místní továrny. Tím se ušetří peníze zákazníků, protože mohou znovu použít již existující řešení z jiných trhů, namísto toho, aby pro ně místní integrátor vytvořil řešení od nuly.

Josef Vališka

Foto: #HowToRobot

„Transparentnost pomůže průmyslovým společnostem nalézt vhodné dodavatele robotů i automatizační techniky," říká Søren Peters.
„Transparentnost pomůže průmyslovým společnostem nalézt vhodné dodavatele robotů i automatizační techniky," říká Søren Peters.
Zakladatelé Søren Peters a Elías Lundström představili v Praze nový globální robotický hub #HowToRobot.
Na webu robotického hubu lze už najít i řadu českých firem.
Robotic journal