|Aktuality|Zajímavosti|Menu

První kampusová průmyslová síť je v Ostravě

2020/ 13.9.
Největší český operátor T-Mobile a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dokončili výstavbu první privátní průmyslové kampusové 5G ready sítě v ČR. Síť má pomoci s digitalizací výroby a bude sloužit k testování 5G technologií.

Funkční infrastruktura kampusové sítě vybudovaná na technologii firmy Ericsson spuštěná 8. července je nyní provozována na kmitočtech pro 4G, následovat bude vývoj aplikací, které využijí nové dodané technologie v průmyslu a rovněž zprovoznění 5G.

„Síť jsme připraveni přepnout do 5G režimu okamžitě, jakmile Český telekomunikační úřad potvrdí přidělení testovacích frekvencí“, uvedl výkonný ředitel T-Mobile pro ČR Juraj Bóna. V úzké spolupráci T-Mobile a VŠB – TUO bude následně probíhat experimentální vývoj jednotlivých případů užití 5G technologie a IoT v Průmyslu 4.0. V porubském areálu tak vznikl unikátní testbed, kde můžou být realizovány díky novým technologiím různé experimenty vedoucí ke zvýšení efektivity průmyslové výroby, jehož výsledky budou určeny především pro český průmysl. Partneři očekávají, že do konce roku se podaří uzavřít spolupráce s konkrétními zadavateli z řad firem a testovat reálné scénáře.

Kampusová síť umožní podnikům využívat moderní digitální komunikační technologie podporující LTE, 5G i IoT, pro jejich pracovní, výrobní a provozní účely. Ostravská technická univerzita již zažádala o přidělení testovacích frekvencí pro 5G a do konce roku by tak studenti, výzkumní pracovníci, akademici a zájemci z řad firem měli získat možnost poprvé vyzkoušet fungování skutečné průmyslové kampusové 5G sítě podporující technologie Průmyslu 4.0 a nové aplikace s nízkou latencí a vysokou přenosovou rychlostí schopné obsloužit provoz s velmi velkou hustotou koncových zařízení. Kampusová síť pokrývá část areálu VŠB-TUO včetně několika budov, vnitřních prostor chytré továrny a objektu 3D tisku plastů a kovů. Bude sloužit pro komunikaci robotů, autonomních vozítek a dalších strojů podílejících se na plně automatizované výrobě.

Podle loňského průzkumu společnosti Oracle provedeného mezi specialisty na IT a manažery ve středních a velkých firmách jsou podniky připraveny přínosy sítí 5G využít. Téměř 80 % dotazovaných očekává, že v roce 2021 budou využívat sítě 5G ke generování nových příjmů, pro správu zařízení internetu věcí a chytrých ekosystémů a téměř všechny podniky (97 %) jsou vědomy výhod sítí 5G.

Samotné využití sítí 5G může být různorodé, od záchranářských služeb po komunikaci autonomních vozidel. Spolehlivost sítí 5G umožní nasazení komunikačních služeb i pro vzdálené řízení kritických podnikových procesů, díky kombinaci s IoT i včetně výroby nebo sledování stavu aktiv (zařízení i výrobků během jejich celého životního cyklu). Důležité je si také uvědomit, že technologie 5G úzce souvisejí s cloudem.

Respondenti jsou přesvědčeni, že sítě 5G budou mít široký dopad na firmy jako celek, zvýší produktivitu zaměstnanců (86 %), sníží náklady (84 %) a vylepší zákaznickou zkušenost (83 %).

Robotic journal