|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Studenti z VUT vyrobí z odpadu třeba židle

2020/ 5.3.
Studenti z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně dokončili vývoj experimentálního zařízení pro 3D tisk pomocí robota. Pro tisk využívají polymerní beton s přidáním plniva a odpadních termoplastů.

Směsi pro 3D tisk tvoří recyklované termoplasty a plnivo, nejčastěji písek nebo drcené sklo. V takovéto směsi jsou až 4milimetrová zrnka, což je pro extrudéry obyčejného 3D tisku problém. Proto ve spolupráci s firmou VIA ALTA vyvinuli speciální tiskovou hlavu, která si se směsí umí poradit a umožňuje výrobu z polymerního betonu pomocí 3D tisku.

Novou tiskovou hlavu lze umístit jak na 3D tiskárnu, tak i na robota, který umožňuje naklonění tiskové hlavy, aby bylo dosaženo lepšího spojení vrstev. Tím je také možné vytisknout lépe i složitější tvary, které by na klasické 3D tiskárně vyžadovaly podpůrnou strukturu.

Výhodou polymerního materiálu je, že při jeho výrobě lze využít odpadní termoplasty. Ve směsi tvoří necelou polovinu, zbytek jsou již zmíněné plniva v podobě písku či skla. Studenti z odpadních termoplastů použili polypropylen, kvalitní surovinu z automobilového průmyslu, která by jinak skončila ve spalovně nebo na skládce. Vědci zkoušeli pracovat i s PET lahvemi, ale kvůli technickým problémům při zpracování zvolili raději polypropylen.

Oproti klasické betonové směsi na bázi cementu má polymerní beton i další výhody. Rychle tuhne a má lepší mechanické vlastnosti. Výsledný produkt je voděodolný a houževnatý, proto z tvořili třeba venkovní mobiliář.

Foto: FSI VUT

Robotic journal