|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Bezpečné servosystémy řady 1S

2021/ 27.1.
Společnost OMRON uvedla na trh nové servopohony a servomotory řady 1S, vybavené bezpečnostními funkcemi, které zajišťují bezpečnost obsluhy stroje, zkracují dobu uvedení do provozu a minimalizují prostoje stroje a výrobní ztráty.

Díky bezpečnostním funkcím a synchronizovanému nouzovému zastavení se mohou výrobci vyhnout prostojům strojů, mohou zabránit rušení při neočekávaném vypnutí a dosáhnout bezztrátové produkce. Nové servosystémy řady 1S pomáhají výrobcům dosáhnout řízení pohybu i bezpečnosti na té nejvyšší úrovni.

Integrace bezpečnostních funkcí do servopohonů a servomotorů zároveň minimalizuje náklady, potřebu náhradních dílů a složitost kabeláže.

„Pokud obsluha výrobní linky provádí údržbu nebo úpravy v blízkosti stroje během výroby, může stroj zpomalit na bezpečnou rychlost, aniž by se zastavila výroba. Jakmile obsluha tuto oblast opustí, vrátí se stroj na normální rychlost. A pokud obsluha potřebuje do procesu zasáhnout, lze všechny osy zastavit pomocí funkce bezpečného zastavení (Safe Stop) a udržet je bezpečně zastavené pomocí režimu bezpečného zastavení provozu (Safe Operating Stop),“ vysvětluje Josep Marti, produktový a marketingový manažer pro oblast řízení pohybu v OMRON Europe.

Na balicí lince jsou navíc přestavby (např. při zavádění nové fólie) rychlejší díky režimu bezpečného směru (Safe Direction). V případě zastavení stroje lze do motorů nepřetržitě dodávat proud. Tím se zabrání poškrábání produktů ve stroji a předejde nutnosti zásahu obsluhy, což vede ke snižování výrobních ztrát.

Servosystémy řady 1S se snadno a rychle instalují pomocí jediného kabelu: připojení napájení, n-kodéru a brzdy jsou obsaženy v předem sestaveném kabelu s konektorem IP67. Všechny bezpečnostní funkce jsou plně řízeny prostřednictvím sítě EtherCAT, což snižuje množství kabeláže a údržby a současně vyhovuje maximální úrovni bezpečnostních vlastností (PL-e).

Robotic journal