|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Umělá inteligence zachraňuje zrak

2021/ 27.1.
Medicínský startup Aireen vyvinul speciální analýzu, která dokáže pomoci umělé inteligence odhalit civilizační choroby z fotografie sítnice. Za tento počin získal první cenu v soutěži Czech Digi@Med Award.

Unikátní analýza digitálních snímků očního pozadí umožňuje za pomoci umělé inteligence odhalovat změny způsobené cukrovkou. Potvrdily to i provedené klinické zkoušky ve spolupráci s Oční klinikou 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice. Aireen je prvním registrovaným zdravotnickým prostředkem svého druhu v České republice a zároveň jedním z prvních celosvětově. V současné době tým pracuje na vývoji a následné certifikaci detekce Alzheimerovy choroby, zeleného zákalu a makulární degenerace.

„Naší ambicí je napomoci řešit globální problém se stárnutím populace, rostoucím výskytem civilizačních chorob a náklady na jejich léčbu. Jde zejména o diabetes, nemoci srdce a oběhové soustavy, Alzheimerovu chorobu a další. Proto jsme začali vyvíjet Aireen, tedy aplikaci zabezpečující spolehlivý diagnostický screening civilizačních chorob založený na analýze digitálních snímků očního pozadí. Díky umělé inteligenci je Aireen schopna diagnostikovat pacienta zcela bezbolestně, neinvazivně, během pár vteřin a třeba i na dálku,“ říká Jan Hlaváček, CEO projektu Aireen.

Díky úzké spolupráci multioborového týmu složeného z IT expertů na umělou inteligenci, softwarových vývojářů a odborníků z prestižních očních klinik se povedlo vyvinout systém, který dokáže precizně stanovit první diagnózu – diabetickou retinopatii. Tu Aireen letos úspěšně ověřila klinickou zkouškou a systém registrovala jako oficiální zdravotnický prostředek.

Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice, které patří mezi časté chronické komplikace cukrovky (diabetu). Tou trpí v ČR téměř 10 % obyvatel, tedy 1 milion lidí. Zákeřnost diabetické retinopatie spočívá v její bezbolestnosti – pokud je totiž odhalena pozdě nebo je špatně léčena, způsobuje částečnou ztrátu zraku či slepotu. Diabetes tak představuje druhý nejzávažnější důvod slepoty. Každý diabetik by proto měl každoročně absolvovat oční vyšetření. To se bohužel v ČR nedaří a mnoho diabetiků oftalmologa vůbec nenavštíví. Jedním z hlavních cílů Aireen je napomoci tomu, aby každý diabetik měl minimálně 1x ročně vyšetřenu sítnici a tím se zabránilo vzniku nezvratných změn a slepoty.

Na projektu pracuje desetičlenný tým složený z AI expertů, SW vývojářů a odborníků z Oční kliniky 1. LF a ÚVN Praha a dalších prestižních očních pracovišť. Prvním zařízením, kde bude Aireen využívána v praxi, je pražské diabetologické centrum DIAvize a česko-slovenská síť očních klinik NeoVize/DuoVize.

„Umělá inteligence má ve zdravotnictví obrovskou budoucnost a chceme ji naplno využít k včasnému záchytu chorob a úspoře času pacienta i lékaře a nákladů zdravotního systému. Aktuálně pracujeme na spolehlivé detekci dalších závažných diagnóz, které se projevují změnami na sítnici. Všechny tyto diagnostické nástroje chceme prvotně zpřístupnit českým pacientům a následně umožnit využívání tohoto systému i pacientům a lékařům v zahraničí,“ vysvětluje David Navrátil, zakladatel společnosti.

O projektu – Aireen poskytuje neinvazivní, bezbolestný screening chronických diagnóz založený na fundus snímcích retiny (sítnice oka). Za méně než 30 sekund ve 3 jednoduchých krocích nabídne vysokou citlivost a detailní vhled do diagnostického výstupu. Pokročilá implementace AI Aireen kromě strohého diagnostického závěru nabízí i detailní identifikaci a klasifikaci patologických objektů. To vše díky unikátnímu modelu, postavenému na více než 12 000 snímcích a více než 250 000 anotacích.

Robotic journal