|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Unikátní řešení pro přepravu nákladních vozíků

2021/ 9.7.
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvádí nadstavbový modul MiR250 Hook pro snadnou a efektivní navigaci v prostředích s vysokou koncentrací osob. Jde o AMR řešení pro automatizovanou interní přepravu nákladních vozíků.

Nové a patentované robotické vlečné zařízení je aktualizovanou verzí MiR Hook z roku 2016. Robustnost a přesnost nového zařízení odpovídá rychlému produktovému vývoji, který od té doby u tohoto dánského výrobce mobilních robotů proběhl.

Po celém světě jsou každý den na pracovištích ručně přesouvány tisíce vozíků mezi různými odděleními. Mnoho organizací by rádo optimalizovalo svoji interní logistiku, zvýšilo tak produktivitu a ziskovost a zároveň uvolnilo zaměstnance pro úkoly s vyšší hodnotou namísto pouhé manuální přepravy produktů z bodu A do bodu B. Uživatelsky přívětivá technologie MiR250 Hook snadno automatizuje interní přepravu naložených vozíků o hmotnosti až do 500 kg.

„Automatizace interní přepravy různých druhů vozíků a přepravních klecí je nyní snadno zvládnutelná. Nemusíte upravovat tvar vozíků ani kupovat nové typy, MiR250 Hook prostřednictvím QR či AprilTags kódů umí vyhledávat a připojit se k téměř jakémukoliv druhu vozíků,“ říká Søren E. Nielsen, prezident společnosti MiR.

Díky patentu nové generace robotů MiR Hook, je firma v současnosti jediným celosvětovým výrobcem AMR robotů s vlečným řešením. MiR250 Hook se automaticky připojí k vozíku a dopraví jej na místo určení bez jakékoli lidské asistence.


Modul rozšiřuje škálu aplikací AMR robota. Konstrukce je vzhledem k jeho využití v průmyslovém prostředí robustní. Pohybuje se rychlostí až 2 m za vteřinu, přičemž se naviguje bezpečně a efektivně. Počet vozíků, které může MiR250 Hook zapojit a odtáhnout na různá místa není omezen, přičemž zároveň se jedná o vozíky různých velikostí a výšek. Rychlost, flexibilita a průmyslová konstrukce nového řešení významně optimalizuje pracovní postupy.

K nasazení MiR250 Hook je zapotřebí jen pár kroků: propojení QR nebo AprilTags kódů s vozíky či klecemi umístěnými na pracovišti pro identifikaci systémem. Následné zmapování prostředí robotem, ať již manuálním ovládáním při prvním trasování nebo importováním map budov a prostor do softwaru robota. Robot je také naprogramován ke komunikaci s výtahy a dveřmi tak, aby se mohl volně pohybovat mezi odděleními.


Organizace, které již využívají robota MiR250, mohou jednoduše zakoupit aktuální nadstavbový modul MiR Hook 250. Ostatním zákazníkům se zájmem o automatizaci interní přepravy vozíků nabízí MiR komplexní řešení obsahující robota MiR250 a MiR Hook 250 k okamžitému využití.

Robotic journal