|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Roboty obsadí prostor po cukrovaru

2021/ 23.2.
Na brownfieldu po bývalém moravském cukrovaru vyroste robotické centrum pro e-commerce a další projekt se připravuje v západočeské metropoli, kde bude stát digitální park a automatizovaný obalářský závod.

Zakonzervovaná plocha někdejšího cukrovaru u Kojetína na Přerovsku se dočká revitalizace na moderní robotické centrum pro e-commerce. Projekt odpovídající nejmodernějším světovým trendům internetového maloobchodu připravují developerská firma Panattoni ve spolupráci se skupinou Accolade. Projekt v hodnotě přesahující tři miliardy korun by mohl v maximálním provozu nabídnout až 2000 pracovních míst a mohl by být dokončen do závěru roku 2022.

Na místě bývalých kalových polí vyroste vícepatrový logistický sklad s předpokladem robotizace, s půdorysnou plochou 52 000 m2.

Jde o unikátní koncept, který kombinuje občansky využitelné prostředí a supermoderní průmyslovou zónu. O projekt se údajně zajímá i Amazon. Areál v sousedství solární elektrárny má ideální polohu s přímým napojením na dálnici D1 a nová průmyslová zóna bude profitovat i z nedalekého železničního koridoru. Projekt je navržen tak, aby jeho provoz minimalizoval dopady na životní prostředí včetně tzv. uhlíkové stopy, většina areálu bude situována na recyklovaném území.

Nejde o jediný hi-tech projekt developera průmyslových zón – v novém Pilsen Digital Parku na plzeňských Borských terasách, budovaném na 28ha brownfieldu, navazujícím na okolní průmyslové provozy, vyroste plně automatizovaný závod na výrobu 100% recyklovatelných nápojových obalů americké společnosti Ball, která ve stejné lokalitě zakládá vlastní vývojové centrum. Předpokládá využívání kyberneticko-fyzikálních a robotických systémů. Cílem je vytvořit i vysoce kvalifikovaná pracovní místa pro absolventy vysokých škol.

V novém Pilsen Digital Parku vyroste plně automatizovaný závod na výrobu recyklovatelných nápojových obalů.

Robotic journal