|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatica se v červnu opět vrací na scénu

2022/ 18.02.
Po covidové pauze vynucené protiepidemickými restrikcemi bude letos areál mnichovského výstaviště od 21. do 24 června opět hostit mezinárodní veletrh automatica, přední světovou přehlídku chytré automatizace a robotiky.

Veletrh nabídne přehled o globálním vývoji, tématech, inovacích a řešeních v oboru a poskytne tak potřebnou orientaci v době, kterou charakterizuje vysoké tempo dynamických změn. Podle organizátorů se veletrh změní od svého posledního ročníku více než kdy jindy ve své historii. Zatímco velká část světa se v důsledku koronavirové pandemie prakticky zastavila, digitalizace a Průmysl 4.0 nabraly naopak na obrátkách a význam automatizace a robotiky rychle vzrostl s ohledem na prudce rostoucí poptávku ze široké škály výrobních sektorů – zejména kvůli snaze vypořádat se s pandemií. Zároveň se jako hlavní globální problém naší doby etablovala změna klimatu, což zvýšilo poptávku po „zelených“ technologiích a systémech, které umožňují energeticky účinnou a uhlíkově neutrální výrobu, kde hrají klíčovou roli na cestě k udržitelnosti a klimatické neutralitě také automatizace a robotika.

Digitalizace by měla do roku 2030 vytvořit 5.7 milionu nových pracovních míst a jako přední světový veletrh pro automatizovanou inteligentní výrobu nabídne automatica 2022 detailní odpovědi a řešení na problematiku, jako jsou robotika, montážní a manipulační technologie, strojové vidění a digitální řešení pro chytrou továrnu. S těmito sektory pokrývá celý hodnotový řetězec od komponentů po systémy, od služeb po aplikace – napříč všemi výrobními sektory a v souladu s naší vizí autonomní výroby.

K hlavním trendům, které jsou i stěžejními tématy veletrhu, patří digitální transformace, umělá inteligence, vztah člověk a stroj a udržitelná výroba. Organizátoři charakterizují veletrh jako futuristickou laboratoř, kde špičkoví kompetentní specialisté rozvíjejí výrobu budoucnosti, která má vést vystavovatele i návštěvníky od automatizované k autonomní výrobě: Továrna budoucnosti se ovládá sama – a lidé navrhnou tyto procesy.


Poslední ročník veletrhu automatica v klasické podobě, který proběhl v roce 2018, zaznamenal účast více než 45 500 návštěvníků především z řad odborné veřejnosti, z nichž 38 % dorazilo do Mnichova ze zahraničí. Měli příležitost seznámit se na 66 000 m² výstavní plochy s nabídkou téměř devíti stovek (890) vystavovatelů, z nichž zhruba třetinu (31 %) představovaly zahraniční firmy.

I ve své aktuální podobě sdružuje automatica jako přední světový veletrh chytré automatizace a robotiky všechny klíčové technologie a díky tomu se mnichovské výstaviště stalo unikátním mezinárodním technologickým centrem a místem setkání pro konstruktivní a vizionářskou meziodvětvovou výměnu mezi představiteli průmyslu, výzkumné a akademické sféry i politiky.

Svou virtuální premiéru v červnu 2021 oslavil loni nový high-tech summit munich. Tento celosvětově unikátní projekt, v němž spojily své síly automatica, Messe München a Mnichovská škola robotiky a strojové inteligence (MSRM) na Technické univerzitě v Mnichově (TUM), který cíleným způsobem spojuje vědu a výzkum s politiky a průmyslem. Odráží nejen globální stav výzkumu v oblasti robotiky a AI, ale také debatuje o etických otázkách souvisejících s interakcí lidské a umělé inteligence.


S další loňskou novinkou – obchodní a dialogovou platformou automatica sprint, předcházející výstavě automatica 2022 – získala automatizační komunita v červnu 2021 digitální průmyslové fórum s neomezeným dosahem. S virtuálními vystavovatelskými místnostmi a také přibližně stovkou prezentací, živými ukázkami, panelovými diskuzemi a úspěšnou premiérou munich_i, nabídla spoustu impulsů, inspirací a především dlouho očekávanou příležitost pro výměnu a obchod. Nový formát tak vytvořil precedens, jak pomocí osvědčené digitální nabídky umožnit účast nových mezinárodních cílových skupin, které na veletrhu nemohou být osobně.

Robotic journal