|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robotici z ČVUT představili své projekty Evropě

2022/ 25.07
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze hostila v polovině července zástupce pro digitální technologie ze stálých zastoupení členských zemí při EU v Bruselu. Výzkumníci z kateder kybernetiky a počítačů diplomatům z 28 členských států prezentovali špičkové robotické technologie na čtyřech pracovištích.

Zástupcům Evropské komise pro digitální technologie se představily autonomní drony, robopes i humanoidní robot s elektronickou kůži z FEL ČVUT. Počítačoví vědci v oblasti robotiky z ČVUT dlouhodobě dosahují skvělých výsledků a řadí se mezi přední evropská pracoviště. Do oblasti jejich výzkumu spadá autonomní pohyb, strojové učení, multirobotická kooperace, komunikace člověka s robotem či modelování šíření signálu v omezených prostorách.

„Naše pracoviště řeší úkoly základního výzkumu, jehož výsledky v příštích letech přispějí k bezpečnějšímu a efektivnějšímu zapojení robotů do rozmanitých pracovních činností v průmyslu, ale i k jejich rozšíření do běžného života,“ uvedl prof. Tomáš Svoboda, vedoucí katedry robotiky FEL ČVUT a robotického týmu CTU-CRAS.


V sestavě robotických systémů, která v současné době co do své komplexnosti a technologické vyspělosti v ČR nemá srovnání, vynikají čtyřnohé, kolové a pásové roboty, které se loni zúčastnily finálového kola soutěže DARPA Subterranean Challenge, neoficiální „olympiády robotů“ v americkém Kentucky. Pro veřejnost je nejznámější čtyřnohý robot SPOT od Boston Dynamics. Ke stávajícím dvěma, jež má fakulta ve svém robotickém parku, přibyly nedávno dva nové SPOTy s robotickou rukou, která významně rozšiřuje možnosti výzkumu autonomní manipulace bez dozoru člověka. Tato oblast patří k nejméně probádaným v současné robotice.

Součástí robotického týmu DARPA jsou i autonomně řízené drony, které bruselským diplomatům představily schopnosti autonomního letu samostatně i v rojích. Skupina Multirobotických systémů během uplynulého roku významně pokročila ve vývoji softwaru pro jejich autonomní nasazení v nejrůznějších typech úloh, mj. při mapování historicky cenných interiérů, hašení požárů ve výškových budovách, záchraně osob, inspekci elektrického vedení či odchytu nepřátelských dronů.

Ze současného poznání v oblasti psychologie a neurověd, jež pracují přímo s člověkem, vychází vědecká zkoumání skupiny humanoidní robotiky. Její výzkumníci vyvíjejí algoritmy, které jim prostřednictvím AI otevírají nové možnosti poznávání lidského mozku. Aplikují je na lidem podobné humanoidní roboty s elektronickou kůží. Dosud nejrealističtější nápodobou lidské kůže je vybaven iCub, první robot, o kterém lze prohlásit, že vedle zraku a sluchu disponuje také hmatem.


Posledním pracovištěm, které navštívili digitální atašé, je laboratoř výpočetní robotiky. Vědci zde vyvíjejí software pro šestinohé kráčející roboty, jako je SCARAB II, který umožňuje taktilní vnímání prostředí a tím poskytuje bezpečnější schopnosti pohybu a interakce v prostředí s pohybujícími se lidmi. Představili nový způsob interakce robot-člověk, v němž robot dokáže odhadovat intenzitu a směr dotyku či pobídnutí a zamíří žádaným směrem

Robotic journal