|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Software pro lehkého robota do zdravotnictví

2022/ 07.06.
KUKA Sunrise.OS Med 2.6 je nejnovější verze softwaru pro robota KUKA LBR Med s certifikací CB. Nové a vylepšené programové vybavení bylo vyvinuto s ohledem na rostoucí potřeby výrobců lékařských přístrojů a systémů, kteří používají tohoto robota ve svých aplikacích.

Verze KUKA Sunrise.OS Med 2.6 je založena na systémech Java 8 a Windows 10. Umožňuje tak rychlé uvedení lehkého robota LBR Med do provozu a použít ho pro širokou škálu lékařských aplikací. Připojení řídicí jednotky robota k individuálnímu hardwaru a softwaru zákazníka zajišťuje široké rozhraní.

Bezpečnost je nejvyšší prioritou

Zejména v případě lékařských aplikací má bezpečnost značný význam. Při využití LBR Med lze aplikovat speciální bezpečnostní funkce na straně hardwaru a softwaru, které monitorují vnější síly. Software rovněž umožňuje uživatelům sledovat rychlost a polohu ramene robota. Tato nejnovější verze programu poskytuje také díky unikátní geometrii schopnost sledovat vztah robota k jeho okolí. Toho lze využít k prevenci kolizí s lékařským vozíkem nebo jinými předměty.

Systémový software nabízí uživatelsky přívětivý editor programů. Kromě toho si u partnerů lze objednat další volitelné výkonné komfortní funkce. Kombinací systému KUKA Sunrise.OS Med 2.6 a aplikačního programu partnerů lze lékaři poskytnout v robotu přesného, bezpečného a multifunkčního asistenta pro širokou škálu lékařských aplikací a pomoci tak utvářet budoucnost medicíny.

Volitelnou komfortní funkcí při vývoji lékařského zařízení na bázi LBR Med je komunikace v reálném čase s řídicí jednotkou robota. Zejména v medicíně je komunikace v reálném čase velmi důležitá. To znamená, že operace lze velmi přesně plánovat na základě různých zobrazovacích metod. Je to umožněno např. řízením každé osy robota při velmi vysokých komunikačních rychlostech. V systému Sunrise.OS Med 2.6 je nyní v nabídce jak kartézské, tak kloubní prostorové řízení pro operace v reálném čase.

Tak je možné měnit naprogramovaný pohyb robota, např. z konkrétních bodů na plynulou dráhu. Tato cenná vlastnost slouží mimo jiné k vyrovnávání dechu pacienta během zákroku nebo pro aplikace založené na 3D vidění.

Volitelný balíček KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med poskytuje velmi přesné ruční navádění robota a zároveň omezení určitých pohybů a stupňů volnosti ramena. Ruční vedení robota se v lékařských aplikacích stalo běžnou praxí, nyní však lze definovat omezení při těchto pohybech. Omezení zahrnují pohyb pouze v orientaci, translaci, rovině nebo kartézském vektoru, např. podél osy Z nástroje.

Zvýšená tuhost robota LBR Med při řízení polohy umožňuje lékařské aplikace pro snížené užitečné zatížení a vymezené pracovní prostory. Tyto aplikace robota se používají v chirurgii a ortopedii. Pokud má robot třeba vrtat kost, musí mít určitou tuhost a nesmí být ohebný. Robota LBR Med zde lze naprogramovat tak, aby byl méně citlivý na vnější vlivy, jako jsou např. kolize. Tímto způsobem může být vyrovnávací pohyb kolize potlačen.

Robotic journal